Welkom bij energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

Op weg naar een betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam Den Haag in 2050.

Welkom bij energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

Op weg naar een betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam Den Haag in 2050.

RES Rotterdam Den Haag

De RES 1.0 in de energieregio Rotterdam Den Haag is klaar voor lokale besluitvorming. De RES beschrijft de gezamenlijke ambities voor het jaar 2030. Wat doen we al? Welke uitgangspunten hanteren we? Welke bijdrage gaan we als regio leveren aan de landelijke doelen uit het Klimaatakkoord? 

Lees de RES 1.0. Bekijk en deel de samenvatting. De video’s hieronder geven een korte toelichting op de inhoudelijke hoofdlijnen en het bestuurlijke proces. Test hier je kennis over de RES 1.0 in 12 vragen.

RES-iconen-Strategie-02

RES 1.0 op hoofdlijnen door Ferry Beerepoot

RES-iconen-Strategie-02

Bestuurlijk proces RES 1.0 door Stephan Brandligt

RES-iconen-Brandstoffen02

Duurzame brandstoffen door Ruud Egas en Katja Kruit

RES-iconen-electriciteit

Elektriciteit in Concept RES met oa. Lies van der Pol en Arno Bonte

Toelichting RES 1.0

Video’s en online sessies verduidelijken de RES. Bijvoorbeeld de video’s over duurzame brandstoffen en elektriciteit hierboven. Opnames van de inhoudelijke sessies die begin 2021 zijn georganiseerd voor de volksvertegenwoordigers die voor besluitvorming staan, zijn te bekijken op de Techniekpagina’s Brandstoffen, Elektriciteit en Warmte. De online sessies over de Wensen en Bedenkingen procedure zijn terug te kijken op de Procespagina Stappenplan. Ook staat er handige informatie in de begrippenlijst en de figuren in de RES 1.0.

RES-iconen-Ambitie-02

Samenwerking

Energie overstijgt grenzen. Mensen werken samen aan deze toekomst in een meerjarig participatieproces.

Naar een RES 1.0

Experts van betrokken partijen: gemeenten, waterschappen, provincie, netwerkbeheerders, kennispartijen, (energie)bedrijven en -coöperaties, ontwikkelen scenario’s. Hierin wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor het opwekken van zon- en windenergie, en hoe we dit en de bijbehorende energie infrastructuur op een zorgvuldige manier ruimtelijk kunnen inpassen. De Concept RES is in het voorjaar van 2020 aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Aanvullend zijn wensen en bedenkingen ingediend (tot 1 oktober 2020). Dit wordt verwerkt tot de RES 1.0 die op 1 juli 2021 is opgeleverd. De RES wordt daarna om de twee jaar geactualiseerd waardoor ruimte blijft voor innovatie, initiatieven en ontwikkelingen.

Meer weten?

Neem contact op met de juiste partij in de regio.