Welkom bij energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

Op weg naar een betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam Den Haag in 2050.

Welkom bij energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

Op weg naar een betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam Den Haag in 2050.

RES Rotterdam Den Haag

De video’s hieronder geven toelichting op de hoofdlijnen van de Concept RES, het hoofdstuk elektriciteit, het hoofdstuk brandstoffen, groengas, groene waterstof en het bestuurlijke proces. Tussen juli 2020 en juli 2021 wordt op basis van de Concept RES, de RES 1.0 ontwikkeld.

Opnames van de inhoudelijke sessies die begin 2021 zijn georganiseerd voor de volksvertegenwoordigers in de regio, die voor het besluitvormingsproces staan, zijn te bekijken op de Techniekpagina’s Brandstoffen, Elektriciteit en Warmte. De online sessies over de Wensen en Bedenkingen procedure zijn terug te kijken op de Procespagina Stappenplan.

RES-iconen-Brandstoffen02

Duurzame brandstoffen door Ruud Egas en Katja Kruit

RES-iconen-electriciteit

Elektriciteit in Concept RES met oa. Lies van der Pol en Arno Bonte

RES-iconen-Strategie-02

Stephan Brandligt over bestuurlijk proces Concept RES

RES-iconen-Strategie-02

Ferry Beerepoot over Concept RES op hoofdlijnen

Regionale Energie Strategie​

Gezamenlijk werken tientallen partijen aan een Regionale Energiestrategie, kortweg RES. Samen onderzoeken we hoe we komen tot regionale keuzen voor de duurzame opwekking van elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de benodigde opslag en infrastructuur. In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elke regio in Nederland een RES opstelt. Op deze site staat de Concept RES van regio Rotterdam Den Haag.

RES-iconen-Ambitie-02

Samenwerking

Energie overstijgt grenzen. Mensen werken samen aan deze toekomst in een meerjarig participatieproces.

Naar een RES 1.0

Experts van betrokken partijen: gemeenten, waterschappen, provincie, netwerkbeheerders, kennispartijen, (energie)bedrijven en -coöperaties, ontwikkelen scenario’s. Hierin wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor het opwekken van zon- en windenergie, en hoe we dit en de bijbehorende energie infrastructuur op een zorgvuldige manier ruimtelijk kunnen inpassen. De Concept RES is in het voorjaar van 2020 aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Aanvullend zijn wensen en bedenkingen ingediend (tot 1 oktober 2020). Dit wordt verwerkt tot de RES 1.0 die op 1 juli 2021 wordt opgeleverd. De RES wordt daarna om de twee jaar geactualiseerd waardoor ruimte blijft voor innovatie, initiatieven en ontwikkelingen.

Meer weten?

Neem contact op met de juiste partij in de regio.