Welkom bij energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

Op weg naar een betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam Den Haag in 2050.

Welkom bij energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

Op weg naar een betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam Den Haag in 2050.

Video's Energieregio Rotterdam Den Haag

Klik op de video’s hieronder voor toelichting op de Concept RES. Bekijk de uitleg van de voorzitter van onze Stuurgroep Energie over het bestuurlijke proces. Programmamanager Ferry Beerepoot gaat op hoofdlijnen in op de Concept RES. Het hoofdstuk elektriciteit wordt toegelicht door betrokken wethouders Lies van der Pol en Arno Bonte en penvoerder Michel Simons. In de video over brandstoffen, groengas en groene waterstof, lichten het Hoogheemraadschap van Delfland en CE Delft dit thema toe. Direct de voorlopige Concept RES lezen kan hier.

RES-iconen-Brandstoffen02

Duurzame brandstoffen door Ruud Egas en Katja Kruit

RES-iconen-electriciteit

Arno Bonte, Michel Simons, Lies van der Pol over hoofdstuk elektriciteit

RES-iconen-Strategie-02

Stephan Brandligt over bestuurlijk proces Concept RES

RES-iconen-Strategie-02

Ferry Beerepoot over Concept RES op hoofdlijnen

Regionale Energie Strategie​

Gezamenlijk werken tientallen partijen aan een Regionale Energiestrategie, kortweg RES. Samen onderzoeken we hoe we komen tot regionale keuzen voor de duurzame opwekking van elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de benodigde opslag en infrastructuur. In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elke regio in Nederland een RES opstelt. Op deze site staat de voorlopige concept RES van regio Rotterdam Den Haag.

shutterstock_1227487816
RES-iconen-Ambitie-02

Samenwerking

Energie overstijgt grenzen. Organisaties werken samen aan deze toekomst.

Naar een RES 1.0

Experts van betrokken partijen: gemeenten, waterschappen, provincie, netwerkbeheerders, kennispartijen, (energie)bedrijven en -coöperaties, ontwikkelen scenario’s. Hierin wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor het opwekken van zon- en windenergie, en hoe we dit en de bijbehorende energie infrastructuur op een zorgvuldige manier ruimtelijk kunnen inpassen. Op 1 juni 2020 wordt de Concept RES aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Aanvullend is tot 1 oktober 2020 gelegenheid om wensen en bedenkingen in te dienen. Dit wordt verwerkt tot de RES 1.0 die op 1 juli 2021 wordt opgeleverd. De RES wordt daarna om de twee jaar geactualiseerd waardoor ruimte blijft voor innovatie, initiatieven en ontwikkelingen.

footer_image
RES-iconen-Gemeenten

Meer weten?

Neem contact op met de juiste partij in de regio.