Welkom bij energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

Op weg naar een betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam Den Haag in 2050.

Welkom bij energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

Op weg naar een betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam Den Haag in 2050.

Regionale Energie Strategie​

Gezamenlijk werken tientallen partijen aan een Regionale Energiestrategie, kortweg RES. Samen onderzoeken we hoe we komen tot regionale keuzen voor de duurzame opwekking van elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de benodigde opslag en infrastructuur. In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elke regio in Nederland een RES opstelt. Op deze site staat de voorlopige concept RES van regio Rotterdam Den Haag.

shutterstock_1227487816
RES-iconen-Ambitie-02

Samenwerking

Energie overstijgt grenzen. Organisaties werken samen aan deze toekomst.

Naar een RES 1.0

Experts van betrokken partijen: gemeenten, waterschappen, provincie, netwerkbeheerders, kennispartijen, (energie)bedrijven en -coöperaties, ontwikkelen scenario’s. Hierin wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor het opwekken van zon- en windenergie, en hoe we dit en de bijbehorende energie infrastructuur op een zorgvuldige manier ruimtelijk kunnen inpassen. Op 1 juni 2020 wordt de Concept RES aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Aanvullend is tot 1 oktober 2020 gelegenheid om wensen en bedenkingen in te dienen. Dit wordt verwerkt tot de RES 1.0 die op 1 juli 2021 wordt opgeleverd. De RES wordt daarna om de twee jaar geactualiseerd waardoor ruimte blijft voor innovatie, initiatieven en ontwikkelingen.

footer_image
RES-iconen-Gemeenten

Meer weten?

Neem contact op met de juiste partij in de regio.