“Kracht van de regio spreekt”

29-03-2022

Op de RES-werkconferentie II ‘Samen werken aan de uitvoering van de RES Rotterdam Den Haag’ afgelopen maart, waren alle partijen met elkaar in gesprek om in gezamenlijkheid weer een stap te zetten.

Na de besluitvorming over de RES 1.0 voor de regio Rotterdam Den Haag is een Uitvoeringsagenda gemaakt. We komen op stoom en de eerste concrete projecten krijgen vorm.

Deze video geeft een korte inkijk in de besproken thema’s zoals ruimtelijke en juridische kansen, het verbinden van de RES met omgevingsbeleid, het inzetten van instrumenten omgevingswet, marktbenadering en regionaal inzicht in lopende projecten en initiatieven. Ook is aandacht besteed aan de samenhang tussen sleutelprogramma’s warmte, besparing, collectieve inkoop acties, prioriteren projecten, allianties maken, monitoring, lokaal eigendom, programmeren en energienetwerken. De betrokkenen inspireerden elkaar en deelden kennis over relevante ontwikkelingen binnen en buiten de regio en wisselden ideeën uit over (financiële) participatie en (inwoners)communicatie.

Afbeeldingen

Elektriciteit opwek

Registreren

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen