Platform RES Rotterdam Den Haag van start

26-09-2022

Maandag 26 september trapten tien organisaties het Platform RES Rotterdam Den Haag af.

Dit onafhankelijke orgaan draagt met reflecties en adviezen bij aan de ontwikkeling van de RES 2.0 en de uitvoering van de ambities van de RES 1.0. Het Platform brengt een aantal keer per jaar verschillende perspectieven bij elkaar vanuit de vertegenwoordigende stakeholders.

Voor de energieregio en de organisaties is dit een waardevolle stap om een brede groep belanghebbenden structureler aan het RES-proces te verbinden. Alleen samen komen we tot een betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energievoorziening voor iedereen.

Deelname aan het Platform gebeurt op uitnodiging van het Bestuurlijk Netwerk van de RES regio. Interesse in deelname kan aangegeven worden bij Ralph Savelberg, programmamanager RES Rotterdam Den Haag.


Aanwezig op 26 september: Dunea, Energie Samen, Greenport West-Holland, Economic Board Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Port of Rotterdam, Staatsbosbeheer, SVH (Sociale Verhuurders Haaglanden), VNO-NCW West. 
Ook onderdeel van het Platform op dat moment: LTO Noord, Sociaal Werk Nederland, SVn, Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH).

Afbeeldingen

RES proces

Registreren

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen