Nieuw voorzittersduo RES Rotterdam Den Haag

10-03-2023

De RES Rotterdam Den Haag heeft nieuwe bestuurlijk voorzitters. Koen Kegel en Marcel Belt zijn per maart 2023 samen benoemd voor het duo-voorzitterschap.

Foto van Koen Kegel.
Koen Kegel.
Fotograaf: M. Roukema.

Koen Kegel, wethouder in Vlaardingen namens D66. 
Koen heeft onder andere energietransitie, duurzaamheid en milieu in zijn portefeuille. Hij was van 2017 tot en met mei 2022 raadslid en fractievoorzitter voor D66 in de Vlaardingse gemeenteraad. 

Koen: “Het is eervol dat de collega-bestuurders ons deze rol hebben toevertrouwd. Ik ben gedreven om mijn steentje bij te dragen aan duurzaamheid in het algemeen en betaalbare duurzame energievoorziening in het bijzonder. Ik zet mij in het belang van de regio Rotterdam Den Haag dan ook graag in om de vastgestelde ambities te behalen. Zowel qua duurzame opwek van elektriciteit, als qua warmtetransitie en de benodigde opslag en energie-infrastructuur.”

Foto van Marcel Belt
Marcel Belt.

Marcel Belt, wethouder in Leidschendam-Voorburg namens D66. Marcel heeft onder andere energietransitie, duurzaamheid, openbare ruimte, zorg, cultuur en burgerparticipatie in zijn portefeuille. Hij was van mei 2019 tot en met mei 2022 hoogheemraad (dagelijks bestuurder) bij het hoogheemraadschap van Delfland. 

Marcel: “De negatieve gevolgen van klimaatverandering en afhankelijkheid van fossiele energie zien we dagelijks. Het is daarom van belang voor ons allemaal dat we grotere stappen zetten met de energietransitie. Ik zie er naar uit om mij samen met Koen, collega wethouders en het programmateam Duurzaamheid hard te maken voor het realiseren van het bod dat we als RES-regio gedaan hebben aan het Rijk.”

Koen en Marcel nemen het stokje over van Ruud Egas (Hoogheemraadschap Delft), die vanaf juni 2022 de positie ad interim waarnam sinds het vertrek van Stephan Brandligt (voormalig wethouder gemeente Delft).
 

Afbeeldingen

RES proces

Registreren

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen