Potentiestudie Hoge Temperatuur Opslag (HTO) RES Rotterdam Den Haag & Leidse Regio

21-06-2023

Energie Beheer Nederland (EBN) heeft samen met IF Technology voor ons en de Leidse Regio een potentiestudie uitgevoerd naar Hoge Temperatuur Opslag. Het doel is om inzichtelijk te maken wat het potentieel, de kosten en de duurzaamheid van HTO voor genoemde regio’s is. 

Deze resultaten van de studie vloeien direct in de Design Toolkit, een software pakket dat ontwerpers van warmtenetten helpt bij het ontwerpen van toekomstbestendige warmtenetten.

Bekijk het rapport

HTO is een vorm van seizoensopslag waarmee het mogelijk wordt gemaakt om grote hoeveelheden warmte voor een lange tijd op te slaan. Hierdoor kan HTO een grote rol spelen in de koppeling van vraag en aanbod.

Het rapport gaat dieper in op de laatste stand der techniek en de uitdagingen voor HTO en legt uit welke criteria de ondergrondse HTO-potentie bepalen. Het rapport concludeert dat de Formatie van Maassluis als enige laag grotere potentie heeft in het studiegebied en dat het nauw er op aankomt waar de potentie het hoogst is: het pakket mag niet té dik en niet té dun zijn, hoewel er hogere debieten behaald kunnen worden bij dikkere pakketten.

Het rapport concludeert dat de formatie van Maassluis in grote delen van het studiegebied een goed afsluitende kleilaag heeft, wat één van de voorwaarde is voor een goed werkend systeem. Wel zijn er variaties te zien: in het noorden lijkt de laag wat dunner en in het zuiden lijkt de laag sterk van dikte te wisselen. De dikte van het laagpakket is op veel plekken optimaal, hoewel het soms té dik is, wat op rendementsverlies kan duiden.

Hoewel er nog veel onzekerheden zijn omtrent de potentie van HTO kan er worden geconcludeerd dat het studiegebied wel degelijk potentie voor HTO heeft. Er zal in de toekomst moeten worden ingezet op data-vergaring én innovaties, zoals bronpompen speciaal ontworpen voor HTO, het isoleren van de bronnen, alternatieve materiaalkeuze, een verbeterde regelstrategie en eventuele aanpassingen aan de ontrekkingsnorm (mits dit veilig kan).

Afbeeldingen

Warmte

Registreren

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen