Duurzame ambities mogelijk in gevaar door vol stroomnet in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp

01-09-2023

Wij maken ons zorgen over het vol raken van het stroomnet in bepaalde delen van de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Dit heeft Stedin kenbaar gemaakt. Door de problemen op het stroomnet kan het halen van de doelstellingen voor het opwekken duurzame stroom vertraging oplopen.

Wat is er aan de hand?

Stedin ziet dat er in hoog tempo meer woningen en bedrijven worden verduurzaamd. Sinds 2022 worden in deze (tuinbouw)gebieden in hoog tempo grootschalige zonnedaken gerealiseerd en warmtekrachtkoppelingen (WKK) ingezet. Daarnaast neemt het stroomverbruik flink toe door elektrische boilers. Het inschakelen van deze oplossingen op bepaalde momenten zorgen voor enorme pieken op het elektriciteitsnet. Op dit moment is de maximale capaciteit daardoor bereikt op vier elektriciteitsstations van Stedin in dit gebied. Het huidige stroomnet van Stedin is niet berekend op deze actuele energie-ontwikkelingen.

Wat betekent dit concreet?

In een aantal gebieden in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp kan er op bepaalde momenten niet nog meer stroom worden teruggeleverd aan het net. En in een aantal gebieden kan er daarnaast niet nog meer stroom worden afgenomen.

Dat betekent dat nieuwe grootverbruikers of grote leveranciers van stroom op een wachtlijst komen. Het volle stroomnet heeft vooralsnog geen gevolgen voor consumenten en andere kleinverbruikers.

Duurzame doelen in de knel

Het vol raken van het stroomnet in delen van gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp zorgt ervoor dat grootschalige duurzame energieprojecten niet snel genoeg kunnen worden aangesloten. Dit kan een hindernis zijn voor het realiseren van de duurzame ambities van de RES Rotterdam Den Haag. Daarin hebben partijen in die regio afgesproken om 2,8 tot 3,2 TWh duurzame stroom op te wekken voor 2030.

Ralph Savelberg, Programmamanager van de RES Rotterdam Den Haag, benadrukt: "Het vol rakende stroomnet kan een drempel vormen voor de energietransitie in de regio. Het was in andere delen van Nederland al eerder aan de hand, maar ook in onze regio hebben we er nu helaas mee te maken. Het gaat nu nog om een relatief klein gebied, maar als dit op meer plekken gaat spelen wordt het risico groter dat onze duurzame doelen vertraging oplopen.

Het volle net raakt niet alleen technische aspecten, zoals meer kabels en energiestations, maar heeft ook te maken met gedrag, wetgeving en de maatschappij als geheel. We moeten gezamenlijk werken aan oplossingen en goed kijken naar de inrichting van ons energiesysteem.”

Onderzoek naar oplossingen

Stedin gaat in de betreffende gebieden aan de slag met netuitbreiding om de problemen op te lossen. Dit zal pas tussen 2027 en 2030 klaar zijn. Stedin onderzoekt of er tot die tijd oplossingen zijn die al eerder kunnen zorgen voor wat extra ruimte op het elektriciteitsnet. Bijvoorbeeld door met grote leveranciers van zonne-energie af te spreken dat die op piekmomenten minder stroom terugleveren aan het net. Of dat bepaalde grootverbruikers méér of minder stroom gebruiken op bepaalde momenten. Dit onderzoek zal rond het tweede kwartaal van 2024 afgerond zijn.  

Stedin roept specifiek glastuinbouwers op in deze gebieden om mee te werken aan het onderzoek. Zij kunnen hiervoor contact opnemen via: www.stedin.net/flexvermogen.

 

Bekijk het nieuwsbericht van Stedin van 1 september 2023.

 

 

Afbeeldingen

Elektriciteit opwek

Registreren

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen