Analyse Transitievisies Warmte

Persoon schrijft in een notitieboekje naast een laptop.
Lotte Nijhof 28-07-2022
167 keer bekeken

De RES regio heeft een analyse gedaan naar de 23 Transitievisies warmte in de regio. Dit om een beeld te vormen van de lokale visie en voornemens, als uitgangspunt voor de activiteiten van de RES op het ontwikkelen van een bovengemeentelijke warmtestructuur.

Deze rapportage geeft daarmee een handig overzicht van de warmteplannen in deze regio. Let op, de studie is uitgegaan van de beelden uit de transitievisie toen deze zijn vastgesteld. Voortschrijdend inzicht vanuit de gemeenten is hier niet in meegenomen. De rapportage concludeert dat gemeenten in de regio aan de slag willen met de warmtetransitie, en dat warmtenetten hier zoals beoogd een belangrijke rol in hebben. Echter, de Transitievisies warmte zijn zeer divers van aard, en daarmee is het lastig om deze op te tellen en te vergelijken, wat nodig is om de relatie tussen de regionale en lokale warmteplannen mogelijk te maken. De partijen in de regio werken samen verder aan een betaalbare schone warmtevoorziening in de regio.

Bekijk de rapportage

 

Afbeeldingen

Warmte

Cookie-instellingen