Context

Samenwerking in de regio

Om deze ambitie voor elkaar te krijgen zijn we in 2018 gestart. Wij zijn 23 gemeenten, 4 waterschappen, 1 provincie, betrokken netbeheerders en maatschappelijke organisaties. Samen hebben we toen bestuurlijke afspraken gemaakt om stapsgewijs een energiestrategie te ontwikkelen.

In de zomer van 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Alle regiopartijen hebben zich hieraan verbonden. Uit het Klimaatakkoord volgt dat 30 regio’s in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. Met de samenwerking in onze regio geven we daar invulling aan.

In een RES wordt concreet gemaakt op welke manier er in de regio wordt gewerkt aan onze ambitieuze energiedoelstelling. We zoeken naar kansen, verbindingen en opschalingsmogelijkheden. En we sluiten aan bij bestaande initiatieven in de regio. Zo vormt de RES een gezamenlijk fundament voor langdurige regionale samenwerking.

cta-res
RES-iconen-Strategie-02

Regionale Energiestrategie

De RES is een instrument,
een platform en een product.

RES-iconen-Maatschappij

Maatschappij

De RES staat niet op zichzelf. De energietransitie is onderdeel van de maatschappij en raakt ons allemaal.

cta-maatschappij
cta-klimaatakkoord
RES-iconen-Klimaatakkoord

Klimaatakkoord

De Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken staan in het Klimaatakkoord. De RES is daar onderdeel van.

RES-iconen-Transitievisie

Regionale Structuur Warmte

De Transitievisie Warmte vormt input voor de Regionale Structuur Warmte (RSW), een onderdeel van de RES.

cta-rew