Klimaatakkoord

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Met de RES beantwoorden we aan de vraag van het Klimaatakkoord.

Samenhangende maatregelen

Het Klimaatakkoord bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. Iedereen krijgt met het Klimaatakkoord te maken; van een wijkgerichte aanpak tot bijvoorbeeld duurzamer rijden. Ook de Transitievisie Warmte heeft een plek in het Klimaatakkoord.

Het kabinet vertrouwt erop dat het Klimaatakkoord Nederland voor iedereen economisch sterker en duurzamer maakt. Met onze Regionale Energiestrategie beantwoorden we aan de vraag van het Klimaatakkoord.

cta-image-5
RES-iconen-website

Het Klimaatakkoord

Download het Klimaatakkoord en het hoofdstuk RES in het Klimaatakkoord via de site van Nationaal Programma RES.