Maatschappij

De energietransitie raakt iedereen. We zien het landschap veranderen door de opwekking van schone energie, huizen worden anders verwarmd en we gaan bijvoorbeeld elektrisch rijden. We moeten het samen doen, met oog voor ieders belangen.

Samenwerking

Het RES proces wordt uitgevoerd door een groot aantal partijen. De plannen en activiteiten moeten door de samenleving voldoende gedragen worden. Dat vraagt vertrouwen in elkaar, langdurige samenwerking en uitwisseling van informatie waar iedereen op een eigen manier invulling aan geeft. Deze website geeft informatie over het regionale proces, over de betrokken partijen en over de rol van gemeenten in het betrekken van de samenleving.

Eigenaarschap

Het doel van de RES is om de energietransitie effectief en efficiënt te faciliteren, nu en in de toekomst, Daarmee wordt de koers ingezet naar een vrijwel CO2-vrije energievoorziening in 2050. We vinden het belangrijk transparant te zijn en mensen te verbinden. Zowel bij het maken van de plannen als bij het stimuleren van eigenaarschap in energieprojecten. De samenwerkende partijen zorgen er ook voor dat inwoners en andere belanghebbenden kunnen meedenken in de energietransitie. Hoe dat is georganiseerd ziet u in deze illustratie (klik in de tekening op de rode buttons voor uitleg).

RES-iconen-Quote

We moeten het samen doen, met oog voor ieders belangen.

Maatschappij-quote-kerk