Regionale Energiestrategie

Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s. In elke energieregio wordt gewerkt aan een Regionale Energiestrategie. Voor Energieregio Rotterdam Den Haag is de RES een instrument, een platform en een product.

RES als instrument, platform en product

De RES is een instrument om met maatschappelijke betrokkenheid te komen tot regionale keuzen voor:
– de opwekking van duurzame elektriciteit
– de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en
– de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.

De RES is een platform voor de organisatie van samenwerking tussen alle regionale partijen in voorbereiding op concrete projecten die voortkomen uit de RES;

En de RES is een product dat weergeeft hoe we de klimaat- en energiedoelen gaan invullen en gaan halen. Daarbij sluiten we aan bij bestaande initiatieven en staan open voor innovatieve oplossingen. De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050. Zo vormt de RES een fundament voor langdurige regionale samenwerking.

Het Bestuurlijk Netwerk Energie stuurt het maken van de RES in onze regio aan. Er zijn veel partijen bij betrokken zoals hier is te zien. De insteek is dat we door regionale samenwerking kosten besparen en daarmee de transitie betaalbaar houden. Bij het opstellen van de RES behandelen we de activiteitenlijnen warmte, elektriciteit, brandstoffen. En kijken we naar het energiesysteem als geheel.

Kijk ook op de site van het Nationaal Programma RES voor extra factchecking en antwoord op veel gestelde vragen.  

RES-iconen-video

Waarom een regionale energiestrategie?

cta-image-17