FAQ

Er wordt gewerkt aan een overzicht van veel gestelde vragen over het RES proces in energieregio Rotterdam Den Haag.

Tot die tijd verwijzen we u door naar FAQ op Nationaal Programma RES: https://www.regionale-energiestrategie.nl/algemeen+res/default.aspx
Deze Frequently Asked Questions bevat een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden m.b.t de Handreiking Regionale Energiestrategieën (RES). De antwoorden zijn afkomstig van de Interbestuurlijke werkgroep RES, bestaande uit de koepels (VNG, IPO en Unie van Waterschappen) en het rijk (EZK en BZK).

footer_image
RES-iconen-Gemeenten

Meer weten?

Neem contact op met de juiste partij in de regio.