Hoofdlijnen Wensen en Bedenkingen

Leaflet RES Wensen en Bedenkingen_beeld

De raden, staten en verenigde vergaderingen hebben de Concept RES van energieregio Rotterdam Den Haag voor 1 oktober besproken. De 23 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Zuid-Holland hebben gezamenlijk circa 300 wensen en bedenkingen geformuleerd. De informatie wordt geanalyseerd en meegenomen in het proces naar de RES 1.0.

Als eerste indruk zijn er zes hoofdlijnen, te weten:

  • Betaalbaarheid van de energietransitie: zijn de plannen financieel haalbaar en hoe worden de lusten en lasten verdeeld?
  • Participatie. Kan iedereen meedoen, hoe ziet de participatie-aanpak er uit? En is de RES leesbaar voor iedereen?
  • Draagkracht landschap. Hoe nemen we specifieke lokale omstandigheden mee bij de ruimtelijke inpassing van zonnepanelen en windmolens? Bezwaren tegen – en kansen voor,  energieopwekking.
  • Innovatie. Welke rol krijgen innovatieve oplossingen voor duurzame energieopwekking in de RES 1.0.?
  • Energiemix. Is er een rol weggelegd voor bijvoorbeeld biomassa, restwarmte, kernenergie, fossiele brandstoffen, tot 2030.
  • Energiebesparing. Hoe gaan we om met energie besparen? Wat we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken.

 

De hoofdlijnen zijn overzichtelijk in een leaflet weergegeven die wordt verspreid en toegelicht onder volksvertegenwoordigers. De volksvertegenwoordigers besluiten voor 1 juli 2021 over de RES 1.0.

Meer weten?

Neem contact op met de juiste partij in de regio.