Illustratie is handvat bij complexe keuzes energietransitie

Leaflet Dilemma's RES Rotterdam Den Haag jpg_Pagina_1

Deze inspirerende illustratie is een handvat voor het gesprek dat volksvertegenwoordigers en andere betrokkenen in RES Rotterdam Den Haag voeren. Het schetst de vele kanten die aan de te maken keuzes zijn verbonden.

Vijf thema’s toegelicht

Mensen die meningen uitwisselen, een rij windmolens, woningen met zonnepanelen en natuurgebieden; het is allemaal te zien op de praatplaat met keuzevraagstukken. Alle stappen die we zetten hangen samen met andere ontwikkelingen bijvoorbeeld op gebied van wonen, recreëren, banen en samenleven. Er moeten nu keuzes gemaakt worden, terwijl we tijdens de transitie niet altijd alles overzien. De illustratie zoomt in op vijf thema’s zonder uitputtend te zijn. Gezamenlijk antwoorden zoeken met respect voor alle visies is de bedoeling.

Participatie via volksvertegenwoordigers

De 695 raadsleden, 55 statenleden en 120 AB leden bij de gemeenten, provincie en waterschappen in RES Rotterdam Den Haag, staan voor complexe opgaven. Inwoners, bedrijven, organisaties kunnen hun ideeën, zorgen en suggesties meegeven aan de gekozen volksvertegenwoordigers. De illustratie kan worden gebruikt als handvat bij het gesprek over deze keuzes die samen gemaakt worden.

Bekijk de interactieve illustratie hier. Of download de Leaflet Dilemma’s RES Rotterdam Den Haag Illustratie Samen Keuzes Maken RES RDH. De illustratie kan ook via LinkedIn #RESRotterdamDenHaag worden gedeeld.

Meer weten?

Neem contact op met de juiste partij in de regio.