Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Concept RES en Energieperspectief

Hier vindt u alle documenten met betrekking tot het Enenrgieperspectief 2050 en de Concept RES.

Hoofdlijnen Wensen en Bedenkingen bij de Concept RES op 1 A4
1 oktober 2020

Samenvatting Concept RES Rotterdam Den Haag
22 april 2020

Concept RES Rotterdam Den Haag – Deel A
22 april 2020

Verdieping bij Concept RES Rotterdam Den Haag – Deel B
22 april 2020

Energieperspectief 2050 – Een ruimtelijk-energetisch toekomstbeeld van de energievoorziening in onze regio.
Juli 2019

Begeleidende brief Energieperspectief 2050
Juli 2019

Plan van Aanpak
December 2019, dit plan van aanpak maakt inzichtelijk op welke manier het Uitvoeringsprogramma RES tot stand komt. Daarmee vormt dit plan een eerste belangrijke stap richting de Concept RES in juni 2020 en RES 1.0 in maart 2021.

Regionale Prioriteiten
Juli 2019

Basisdocument
11 september 2018, Dit Basisdocument heeft als doel om het gezamenlijke vertrekpunt voor de regiopartijen te markeren, van waaruit de RES verder ontwikkeld wordt. Dit is de basis voor keuzes over de regionale ambitie, ontwikkel- en oplossingsrichtingen.

Uitgangspuntennotitie RES
18 december 2017, uitgangspunten op inhoud, proces, organisatie en samenwerking.

 

Cookie-instellingen