Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Ontwikkeling RES

Hier vindt u een verzameling documenten van ná de RES 1.0:

11 maart 2024, DE Delft - Woningen van hoge temperatuur (HT) naar middentemperatuur (MT)

30 januari 2024, TNO & Deltares - Eindrapportage onderzoek samenhang lokale en regionale warmte in de RES regio.

30 januari 2024, RES Rotterdam Den Haag - Beknopte rapportage bevindingen onderzoek lokale en regionale warmte in de RES regio.

26 januari 2024, Gasunie & PZH - Eindrapportage statisch model warmtebronnen industrie.

27 november 2023, EBN & IF Technology - Potentiestudie aardwarmte RES Rotterdam Den Haag & RES Holland-Rijnland

27 november 2023, EBN & IF Technology - Potentiestudie Hoge Temperatuur Opslag (HTO) RES Rotterdam Den Haag & Leidse Regio

8 november 2023, RES Rotterdam Den Haag - Kennisnotitie Restwarmte

Juni 2023, RES Rotterdam Den Haag - Voortgangsrapportage

Juni 2023, RES Rotterdam Den Haag - Aanbiedingsbrief Voortgangsrapportage

7 feb 2022, TU Delft - Organisatie en coördinatie van de warmtevoorziening in de regio Rotterdam-Den Haag

Juli 2022, CE Delft - Analyse van 23 Transitievisies warmte in de regio Rotterdam Den Haag

Maart 2023, RES Rotterdam Den Haag, Greenport West-Holland, EnergieSamen Zuid-Holland, meerdere gemeenten - Haalbaarheidsstudie zonne-energie op waterbassins

 

Cookie-instellingen