Nieuwsoverzicht

Op de website komt steeds meer informatie en nieuws beschikbaar. De partijen die samenwerken aan de Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag delen hier nieuwsberichten.

Interactie in de regio

Raadsleden, provinciale statenleden en waterschapbestuurders in de energieregio Rotterdam – Den Haag kwamen bespraken de urgentie van de RES

Lees meer >