Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Energieperspectief 2050 omarmd

Begin

10-10-2019 om 00:00

Einde

11-10-2019 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Gemeenten, waterschappen en provincie omarmen het Energieperspectief 2050 en leggen daarmee het fundament voor de regionale energietransitie.

Energieperspectief 2050
Het Energieperspectief 2050 is een gezamenlijk toekomstbeeld. Het laat een ruimtelijk-energetisch beeld zien van de regio waarin we in 2050 willen wonen en werken. En geeft inzicht in hoe er voor iedereen naar een betrouwbare, schone en veilige energievoorziening kan worden toegewerkt. Overheden, private en semipublieke partijen hebben ruim een jaar samengewerkt aan de totstandkoming.

Bouwsteen gelegd
Met dit Energieperspectief is een bouwsteen gelegd voor het omgevingsbeleid, de warmtetransitie en een Regionale Energiestrategie in de zin van het Klimaatakkoord. Het Energieperspectief 2050 vormt geen blauwdruk voor lokaal beleid maar is richtinggevend aan verdere planvorming op regionaal niveau. Voor de uitwerking zal nu gezamenlijk een uitvoeringsprogramma worden gemaakt. De uiteindelijke lokale prioritering en invulling vraagt daarbij altijd om maatwerk.

Sterke samenwerking
Het regionale proces is een samenwerking waar de 57 betrokken partijen trots op te zijn. In de energieregio Rotterdam – Den Haag werken gemeenten, provincie, netwerkbeheerders, energiebedrijven, waterschappen en divers andere stakeholders samen richting een toekomst zonder fossiele brandstoffen. Al deze partijen zetten actief in op een meerjarige samenwerking richting 2050.

Cookie-instellingen