Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Procesevaluatie Totstandkoming RES

Begin

01-12-2021 om 00:00

Einde

02-12-2021 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Om te leren van het proces dat heeft geleid tot de RES 1.0 heeft RES Rotterdam Den Haag aan het onderzoeksbureau Het PON & Telos gevraagd een evaluatieonderzoek uit te voeren. De evaluatie geeft zowel blijk van vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel, als aandachtspunten voor het vervolg.

Om te leren van het proces dat heeft geleid tot de RES 1.0 heeft RES Rotterdam Den Haag aan het onderzoeksbureau Het PON & Telos gevraagd een evaluatieonderzoek uit te voeren. De evaluatie geeft zowel blijk van vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel, als aandachtspunten voor het vervolg. De resultaten dienen de uitvoering van de RES 1.0 en het vervolgproces naar de RES 2.0.

Aanpak van het onderzoek

Al geruime tijd werken in de energieregio Rotterdam Den Haag 23 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie regionaal samen op energiegebied. Het onafhankelijke onderzoek geeft inzicht in hoe de samenwerkingspartners het RES-proces in de periode februari 2018 – juli 2021 ervaren hebben en hoe zij dit proces waarderen.

Het onderzoek bestond uit een interviewserie en een vragenlijstonderzoek. Beide onderdelen zijn inhoudelijk gestoeld op literatuur over doelgerichte netwerksamenwerkingen. Er is gevraagd naar de ervaringen met de organisatie van de RES, de mate van invloed, de informatie-uitwisseling, het draagvlak en de toekomst. Zo is er kwalitatieve informatie vergaard onder respondenten uit vier verschillende doelgroepen; bestuurders, ambtenaren/beleidsmakers, volksvertegenwoordigers en stakeholders.

Vertrouwen, verantwoordelijkheid en tips

De rapportage geeft een beeld van hoe de samenwerkende partners aankijken tegen verschillende aspecten van de totstandkoming van de RES 1.0: “als we het RES-proces beschouwen als voertuig voor regionale afstemming en samenwerking dan kunnen we stellen dat de reis tot een behoorlijk niveau van eensgezindheid en vertrouwen heeft geleid”. Er wordt verantwoordelijkheid gevoeld voor de uitwerking van de plannen zoals die beschreven zijn in de RES 1.0. Tegelijkertijd stelt men zich vragen over bijvoorbeeld optimale informatie-uitwisseling ten behoeve van breed draagvlak en of er overal voldoende kennis en capaciteit beschikbaar is. De meningen lopen uiteen over de vraag of de gemeenteraadsverkiezingen voor onzekerheid zorgen met betrekking tot de implementatie van de RES 1.0. Alle aandachtspunten uit de analyse worden meegenomen in het verder vormgeven van de uitvoering van de RES 1.0 en het proces om tot een RES 2.0 te komen.

Lees hier het eindrapport

Cookie-instellingen