Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Aftrap Platform RES Rotterdam Den Haag

Begin

26-09-2022 om 00:00

Einde

27-09-2022 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Platform RES Rotterdam Den Haag; een breed samengesteld, onafhankelijk en adviserend orgaan waarin alle partijen - die gewicht in de schaal leggen rondom energietransitie - zich hebben verenigd.

Maandag 26 september trapten tien organisaties het Platform RES Rotterdam Den Haag af. Dit onafhankelijke orgaan draagt met reflecties en adviezen bij aan de ontwikkeling van de RES 2.0 en de uitvoering van de ambities van de RES 1.0. Het Platform brengt een aantal keer per jaar verschillende perspectieven bij elkaar vanuit de vertegenwoordigende stakeholders.
 
Voor de energieregio en de organisaties is dit een waardevolle stap om een brede groep belanghebbenden structureler aan het RES-proces te verbinden. Alleen samen komen we tot een betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energievoorziening voor iedereen.
 
Deelname aan het Platform gebeurt op uitnodiging van het Bestuurlijk Netwerk van de RES regio. Interesse in deelname kan aangegeven worden bij Ralph Savelberg, programmamanager RES Rotterdam Den Haag: r.savelberg@bar-organisatie.nl
 
Aanwezig op 26 september: Dunea, Energie Samen, Greenport West-Holland, Economic Board Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Port of Rotterdam, Staatsbosbeheer, SVH (Sociale Verhuurders Haaglanden), VNO-NCW West, Platform voorzitter Huri Sahin.
Ook onderdeel van het Platform op dat moment: LTO Noord, Sociaal Werk Nederland, SVn, Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH)

Cookie-instellingen