Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Ambtelijk warmteatelier - Sturing en coördinatie van de RES Rotterdam Den Haag

Begin

12-01-2023 om 00:00

Einde

13-01-2023 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

In de regio is sprake van een collectief actieprobleem, waarbij er individuele optimale keuzen worden gemaakt die collectief suboptimaal zijn. Tijdens dit ambtelijk warmteatelier zijn de deelnemers meegenomen in de bevindingen tot nu toe en betrokken bij het gezamenlijk vormgeven van het vervolg.  

De vraagstukken rondom warmte, zeker in deze regio, zijn niet alleen op gemeentelijk niveau op te lossen. Er zijn lokale oplossingen, die cruciaal zijn bij het vormgeven van de warmtetransitie. Daarnaast zijn er ook bovenlokale kansen die kunnen bijdragen aan optimalisatie van het warmte en zelfs het energiesysteem.   

De studie naar warmtesturingsscenario’s van de TU Delft beschrijft dat er in de regio sprake is van een collectief actieprobleem, waarbij er individuele optimale keuzen worden gemaakt die collectief suboptimaal zijn. Dit leidt tot winnaars en (grote) verliezers.

Bestuurlijk is dit collectief actieprobleem herkend en is de wens van de regionale partijen om explicieter te sturen op een gewenst eindscenario waarbij op bovenlokaal niveau de kansen worden verzilverd en de risico’s gemitigeerd. Om dit te bereiken maken de twee verkenners, Margreet van Gastel en Stephan Brandligt, een voorstel om te komen tot gezamenlijke sturing.

Tijdens dit ambtelijk warmteatelier zijn de deelnemers meegenomen in de bevindingen tot nu toe en betrokken bij het gezamenlijk vormgeven van het vervolg.  

 

Cookie-instellingen