Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Werkatelier - Verkenning uitwerking zoekgebieden

Begin

07-03-2023 om 00:00

Einde

08-03-2023 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Concretisering van zoekgebieden: hoe zou je dit kunnen organiseren?

De RES bevindt zich in een fase van verdere uitwerking, waarin toegewerkt wordt naar verdere concretisering van de zoekgebieden.

Het werkatelier in Den Haag was georganiseerd voor de RES-partijen die hier verder mee aan de slag gaan. De Provincie Zuid-Holland heeft een toelichting gegeven op het beleid dat gehanteerd wordt voor zon op land.

Er is in subgroepen gewerkt aan een stappenplan voor de concretisering van zoekgebieden: hoe zou je dit kunnen organiseren?

En er is aan de hand van een casus gekeken naar wat kansen en knelpunten zijn voor zon op land, wanneer dit ruimtelijk ingepast moet worden. Belangrijke conclusie: kijk niet alleen naar wat niet kan, ook naar wat wel kan.

Cookie-instellingen