Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Werkatelier financiele participatie

Begin

23-05-2023 om 00:00

Einde

24-05-2023 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

We organiseerden een werkatelier over financiële participatie. 

Dit hebben we in de RES 1.0 gedefinieerd als “investeren in en/of voordeel ervaren van de opbrengsten van een energieproject. Dit kan door middel van mede-eigenaarschap, waardoor omwonenden via een vereniging of coöperatie meeprofiteren van het energieproject. Of via financiële (risicodragende) deelname van omwonenden in de vorm van bijvoorbeeld aandelen, certificaten of obligaties.” In de RES is het streven naar 50% lokaal eigendom omarmd. Verschillende vormen van participatie, inclusief het streven naar 50% lokaal eigendom, worden lokaal verankerd.

In het werkatelier gingen we met elkaar verder aan de slag met de invulling van financiële participatie. Denk aan vragen als: Hoe kun je je beleid vormgeven, wat is belangrijk voor energiecoöperaties en welke aandachtspunten kom je tegen?

Cookie-instellingen