Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

De RES in vogelvlucht

Wat is een RES

Kaart van Nederland onderverdeeld in 30 Energieregio'sRES staat voor Regionale Energiestrategie. Dit is een regionale samenwerking, een document én een proces. De energieregio Rotterdam Den Haag is één van de 30 energieregio’s in Nederland. Energieregio's zijn zelf gevormd door decentrale overheden die zich hebben verbonden aan het Klimaatakkoord. De energietransitie wordt decentraal uitgevoerd, maar alles telt wel op voor het landelijke en gezamenlijke doel van ten minste 35 TWh aan grootschalige duurzame elektriciteit op land in 2030. De hele opgave reikt tot 2030 en uiteindelijk tot 2050.

Samenwerking

De energietransitie raakt iedereen. In de regio zoeken we naar manieren om energie te besparen en om schonere energie op te wekken. Dat alles moeten we samen doen, terwijl we oog blijven houden voor ieders belangen. Door de regionale samenwerking besparen we kosten en houden daarmee de transitie betaalbaar. De samenwerking in de regio Rotterdam Den Haag bestaat uit 21 gemeenten, 4 waterschappen, de provincie Zuid-Holland, de netbeheerder en stakeholders. De samenwerking bestaat vanuit het besef dat we elkaar nodig hebben om onze ambities waar te maken.

Document

De RES 1.0 van Rotterdam Den Haag is door veel samenwerken, onderzoeken en participatie tot stand gekomen. De RES 1.0 is in de regio vastgesteld door volksvertegenwoordigende organen. In het document behandelen we de uitvoeringslijnen elektriciteit, warmte en brandstoffen. En daarbij kijken we ook naar het energiesysteem als geheel. In de RES 1.0 beschrijven we de regionale keuzes en ambities voor:

 • Grafiek laat zien dat er van de 3,2 terrawattuur er 1 is gerealiseerdhet opwekken van duurzame elektriciteit;
 • de warmtetransitie in de gebouwde omgeving;
 • de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.

De regio Rotterdam Den Haag heeft in de RES 1.0 de ambitie uitgesproken zich in te zetten voor de opwek van 2,8 – 3,2 TWh duurzaam opgewekte elektriciteit. Daarmee levert de regio 8 tot 9% van de landelijke doelstelling van 35 TWh. We liggen met elkaar helaas niet op koers om de doelen te halen.

Proces

Na de RES 1.0 werken we toe naar de RES 2.0. Dit wordt geen compleet nieuw document, maar een herijking. We schrijven alleen dát op wat nieuw en anders is. Dat doen we op basis van nieuwe kennis, inhoudelijke voortgang, voortschrijdend inzicht of (technologische) ontwikkelingen. Voor de herijking werken we wederom samen; colleges, volksvertegenwoordigers, stakeholders en andere partners worden om input gevraagd. Ook gaat dit document ter goedkeuring langs alle colleges, raden en besturen.

De RES richt zich op 2030 en zal tot die tijd regelmatig worden geactualiseerd. Wanneer we de RES Herijking 2.0 gaan maken, moet nog worden besloten. Er wordt gekeken wanneer dit het meest van toegevoegde waarde is voor het proces.

Kenmerken van de regio

Bekijk de informatie van onderstaande infographic ook als uitgeschreven tekst.

Infographic van kenmerken van de regio

Uitgangspunten RES Rotterdam Den Haag

 • We doen het samen
 • We besparen door te isoleren
 • Aandacht voor lokaal eigendom (minimaal 50%)
 • Natuur blijft natuur
 • Alleen opwek waar dit ruimtelijk kan (draagkracht van het landschap)

 

Doelstellingen RES Rotterdam Den Haag

1. Betaalbare, betrouwbare en duurzame warmte

Dat willen we behalen door energie te besparen, elektrificatie te voorkomen, door de inzet van collectieve systemen, het gebruiken van rest- en bodemwarmte. Dat komt samen in 7 sleutelprogramma’s.

2. Ambitieuze en realistische bijdrage aan de 35 TWh

We gaan voor de opwek van 2,8 tot 3,2 TWh op land, dit is 8 à 9 % van de landelijke opgave. We hebben kleine en grote daken met zonnepanelen nodig, maar ook op waterbassins en langs infrastructuur. Ook windenergie is nodig om onze doelstellingen te halen. 

 

Het gesprek met elkaar

In de regio en binnen gemeenten zijn de belangrijkste onderwerpen van gesprek op dit moment:

 • Hoeveel hernieuwbare energie kunnen we opwekken en waar?
 • Hoeveel duurzame warmte hebben we, gebruiken we en hebben we over?
 • Hoe maken we onze infrastructuur toekomstbestendig?

Deze onderwerpen staan niet los van elkaar. Alles hangt met elkaar samen. Een voorbeeld ter illustratie: hoe beter we onze huizen isoleren, hoe minder warmte er nodig is. Daarmee zorgen we dat er collectieve (rest)warmte gebruikt kan worden. Dat voorkomt dat we huizen hoeven te verwarmen met elektriciteit. Met als gevolg dat we minder energie hoeven op te wekken. En dus minder ruimte nodig hebben voor windturbines en zonnepanelen.

Uw rol als volksvertegenwoordiger

In deze video van het Nationaal Programma RES wordt ingegaan op de rol van volksvertegenwoordigers binnen het RES proces. Wij maakten ook de pagina 'Voor volksvertegenwoordigers' met meer informatie over uw rol en links naar waardevolle bronnen.

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.