Partijen

Eigen verantwoordelijkheden

De gezamenlijke overheden hebben de eerste stappen gezet. Het RES-proces is vervolgens breed ondersteund door tal van private en semipublieke partijen. Er zijn regionale bijeenkomsten en ontwerpateliers. Ieders stem wordt gehoord.

Alle partijen hebben hun eigen rol, verantwoordelijkheden en contactpersonen. Er is ruimte voor iedereen om bij zijn of haar achterban te rade te gaan over proces en inhoud. Vragen en opmerkingen kunnen daarom worden gesteld aan de desbetreffende organisatie, gemeente of regio partij. De samenwerking in de RES gaat uit van lokale kracht, bestaande structuren en ontwikkelkansen.

130302_mvrdv_boekenberg_spijkenisse-1 (2)
RES-iconen-Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Om doelmatig samen te werken met oog voor de samenleving is een projectorganisatie opgebouwd door de gezamenlijke opdrachtgevers.

23 gemeenten

Met vragen of ideeën over uw eigen buurt, kunt u terecht bij uw gemeente. De gemeenten in onze regio informeren bewoners vooral via hun eigen kanalen en websites.
cta-image-11
cta-image-10
RES-iconen-Regiopartijen

Regio-partijen

Er zijn veel partijen actief betrokken of op de achtergrond bezig met de energietransitie. Kijk op hun eigen sites voor meer informatie en contactgegevens.
RES-iconen-RES-team

Team

De RES staat voor samenwerken. Alle gemeenten en regio-partijen onderhouden contact met hun bewoners en bedrijven. Een team van specialisten draagt hieraan bij.
cta-image-21