Gemeenten

De 23 gemeenten in energieregio Rotterdam Den Haag zijn ieder op hun eigen manier al bezig met de energietransitie. Op de eigen gemeente-sites staat daarover meer informatie. Daar kunt u ook terecht met vragen en ideeën over uw eigen buurt. In alfabetische volgorde staan hieronder de links naar de gemeenten van de energieregio Rotterdam Den Haag.