Organisatiestructuur

Om doelmatig samen te werken met oog voor de samenleving, is de projectorganisatie opgebouwd uit een bestuurlijk en ambtelijk Netwerk Energie, Stuurgroep, ambtelijk opdrachtgeversteam en diverse specialisten.

Bestuurlijk Netwerk Energie

De gezamenlijke opdrachtgevers delen kennis en geven richting aan de inhoudelijke ontwikkeling van de RES. Bestaat uit bestuurlijke afvaardiging van gemeenten, waterschappen, provincie Zuid-Holland, Stedin (mede namens Westland Infra), en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van het Bestuurlijk Netwerk Energie, namelijk de provincie Zuid-Holland, namens de waterschappen het Hoogheemraadschap Delfland, namens alle gemeenten de gemeenten  Barendrecht, Delft, Rotterdam en Westland en netbeheerder Stedin. De stuurgroep zet zich actief in voor de RES samenwerking. Ze richt zich voornamelijk op de aanpak en het proces van de vorming van de RES. Ze is opdrachtgever van het ambtelijk opdrachtgeversteam en de coördinator RES.

Ambtelijk Netwerk Energie

Dit netwerk ondersteunt het Bestuurlijk Netwerk Energie en adviseert het ambtelijk opdrachtgeversteam Bestaat uit ambtelijke vertegenwoordiging van de partijen die deelnemen aan het Bestuurlijk Netwerk Energie.

Ambtelijk opdrachtgeversteam

Team dat werkt aan de ontwikkeling van de RES en bewaakt de voortgang. Richt zich op het proces en voorbereiding van de inhoudelijke ontwikkeling in het ANE. Bestaat uit een vertegenwoordigende afvaardiging van het Ambtelijk Netwerk Energie en de coördinator RES.

Coördinator RES

De verbindende RES coördinator is onderdeel van het opdrachtgeversteam maar is niet verbonden aan een van de betrokken partijen. Onder afstemming met de coordinator worden wisselende groepen specialisten en stakeholders geconsulteerd en betrokken.