Regiopartijen

Samen met de gemeenten zijn er in onze RES veel partijen actief bezig met de energietransitie. Onderstaande partijen, in alfabetische volgorde, hebben meegewerkt aan het Energieperspectief 2050 Regio Rotterdam Den Haag. Kijk op hun eigen sites voor meer informatie en contactgegevens.

 • DCMR
 • Delfland Hoogheemraad-schap
 • DUNEA
 • Economic Board Zuid-Holland
 • Eneco
 • Energiesamen
 • Engie
 • Glastuinbouw Nederland
 • Greenport Westland Holland
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • Innovation Quarter
 • JUVA
 • LTO