Privacy

De RES samenwerking in energieregio Rotterdam Den Haag heeft de website resrotterdamdenhaag.nl ontwikkeld. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij verwerken geen persoonsgegevens tenzij u gebruik maakt van specifieke diensten of informatie en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Als dat zo is dat verwerken wij de persoonsgegevens achternaam, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie of het invullen van een webformulier.

Dat doen wij met het doel en op basis van de grondslag: om u informatie, gekoppeld aan onze werkzaamheden te kunnen doen toekomen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij uitwisseling van uw gegevens aan anderen met het doel kennisdeling- en uitwisseling, vragen we vooraf expliciet toestemming hiervoor.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RES Rotterdam Den Haag en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@resrotterdamdenhaag.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Programma Regionale Energie Strategie NHN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.