Proces

Op deze pagina vindt u een uitgebreid subsidieoverzicht met relevante subsidies voor de energietransitie. Subsidies die aansluiten bij het realiseren van de ambities zoals genoemd in de RES Rotterdam Den Haag. De subsidies zijn aan te vragen door onder andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Bij elke subsidie staat vermeld door wie deze aan te vragen is.

De regelingen zijn onderverdeeld in drie niveaus: Europese subsidies, nationale subsidies en regionale subsidies.

Scroll van links naar rechts om de hele tabel te zien.

De regelingen zijn voor verschillende onderwerpen bedoeld. Deze kunt u uiterst rechts vinden. De onderwerpen kunnen zijn: energiebesparing, energieopwekking, duurzame brandstoffen, energieopslag, duurzame bedrijventerreinen, warmtenetten, smart grids & systems en innovatie & ontwikkeling.

Heeft u vragen over dit overzicht? Of zoekt u naar hulp om een subsidie aan te vragen? Neem contact op met subsidieadviesbureau Haute Equipe.

Laatste nieuws als tekst
Zo’n 8 keer per jaar publiceren wij een nieuwsbrief waarin we een aantal regelingen uitlichten die de komende tijd interessant zijn voor de RES-gemeenten en haar partners.
stephan
RES-iconen-video

RES 1.0 Rotterdam Den Haag Bestuurlijk

RES-iconen-video

Hoofdlijnen RES 1.0 Rotterdam Den Haag

ferry

Werken naar een nieuwe energietoekomst

De weg naar de schone energievoorziening in 2050 is een proces met veel partijen. Het lijkt ver weg, tegelijkertijd nemen de betrokken organisaties al dagelijks beslissingen om het resultaat in 2050 te behalen. Alle partijen hebben eigen verantwoordelijkheden en samen doorlopen we het RES-traject. De vragen rondom de toekomst van de energievoorziening kunnen niet allemaal in korte tijd worden beantwoord.

De 30 regionale voorstellen moeten onderling vergelijkbaar en landelijk optelbaar zijn. Met het oog hierop heeft het Nationaal Programma RES een handreiking opgesteld. Bij de ontwikkeling van de strategie betrekken we experts van diverse partijen, inwoners en belanghebbenden. En er volgt besluitvorming over de RES door iedere gemeente, de waterschappen en de provincie Zuid-Holland.

De RES richt zich op 2030 en zal tot die tijd elke 2 jaar worden geactualiseerd. Hiermee creëren we ruimte voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen.

We staan voor een transparant proces want we werken naar een nieuwe energietoekomst die voor ons allemaal is.

cta-image-6
RES-iconen-Stappenplan

Stappenplan

De energieregio Rotterdam Den Haag dient haar regionale inzet (RES) bij het Nationaal Programma RES in. Daarvoor worden dagelijks stappen gezet.

RES-iconen-Participatie

Participatie

De energietransitie is op ruimtelijk, financieel en sociaal vlak merkbaar. Betrokkenheid van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de besluitvorming kan plaatsvinden op verschillende manieren.
Proces-participatiejpg
header-image-8
RES-iconen-Documenten

Documenten

Bekijk of download documenten met informatie over het RES proces en inhoud.