De weg naar de schone energievoorziening in 2050 is een uitdagend proces

Nederland is opgedeeld in 30 energieregio's die allemaal in 2020 een eerste concept van hun regionale inzet (RES) bij het Nationaal Programma RES indienen. Daarvoor worden er in onze regio Rotterdam Den Haag dagelijks stappen zetten. Dat vraagt om een helder proces.

stephan
RES-iconen-video

Concept RES Rotterdam Den Haag Bestuurlijk

RES-iconen-video

Concept RES Rotterdam Den Haag Proces en Inhoud

ferry

Werken naar een nieuwe energietoekomst

De weg naar de schone energievoorziening in 2050 is een proces met veel partijen. Het lijkt ver weg, tegelijkertijd nemen de betrokken organisaties al dagelijks beslissingen om het resultaat in 2050 te behalen. Alle partijen hebben eigen verantwoordelijkheden en samen doorlopen we het RES-traject. De vragen rondom de toekomst van de energievoorziening kunnen niet allemaal in korte tijd worden beantwoord.

De 30 regionale voorstellen die in 2020 worden ingediend moeten onderling vergelijkbaar en landelijk optelbaar zijn. Met het oog hierop heeft het Nationaal Programma RES een handreiking opgesteld. Na de weging werken we tot 1 juli 2021 aan de definitieve versie, de RES 1.0. We betrekken experts van diverse partijen, inwoners en belanghebbenden. Ook volgt de vaststelling van de strategie door iedere gemeente, de waterschappen en de provincie Zuid-Holland.

De RES richt zich op 2030 en zal tot die tijd elke 2 jaar worden geactualiseerd. Hiermee creëren we ruimte voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen.

We staan voor een transparant proces want we werken naar een nieuwe energietoekomst die voor ons allemaal is.

cta-image-6
RES-iconen-Stappenplan

Stappenplan

De energieregio Rotterdam Den Haag dient voor 1 oktober 2020 het concept van haar regionale inzet (RES) bij het Nationaal Programma RES in. Daarvoor worden dagelijks stappen gezet.

RES-iconen-Participatie

Participatie

De energietransitie is op ruimtelijk, financieel en sociaal vlak merkbaar. Betrokkenheid van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de besluitvorming kan plaatsvinden op verschillende manieren.
Proces-participatiejpg
header-image-8
RES-iconen-Documenten

Documenten

Bekijk of download documenten met informatie over het RES proces en inhoud.

footer_image
RES-iconen-Gemeenten

Meer weten?

Neem contact op met de juiste partij in de regio.