Documenten

Hier vind u documenten en middelen die u kunt gebruiken in uw activiteiten voor de RES regio. Bijvoorbeeld verslagen, stappenplannen, presentaties en illustraties. De informatie betreft zowel het proces en de inhoud en is vrij te gebruiken.

Samenvatting Concept Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

download

 

Concept Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag – Deel A

download

 

Verdieping bij Concept Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag – Deel B

download

Energieperspectief 2050 – Een ruimtelijk-energetisch toekomstbeeld van de energievoorziening in onze regio.

download

 

Begeleidende brief Energieperspectief 2050

download

 

Plan van Aanpak
Dit plan van aanpak maakt inzichtelijk op welke manier het Uitvoeringsprogramma RES tot stand komt. Daarmee vormt dit plan een eerste belangrijke stap richting de Concept RES in juni 2020 en RES 1.0 in maart 2021.

download

 

Basisdocument
Dit Basisdocument heeft als doel om het gezamenlijke vertrekpunt voor de regiopartijen te markeren, van waaruit de RES verder ontwikkeld wordt. Dit is de basis voor keuzes over de regionale ambitie, ontwikkel- en oplossingsrichtingen.

download

 

Regionale Prioriteiten
Naar een betaalbare betrouwbare schone en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam Den Haag in 2050

download

 

Uitgangspuntennotitie RES

download

Achtergrond Notitie Duurzame Brandstoffen
Deze notitie van energieregio Rotterdam Den Haag, gaat in op de rol die groengas en waterstof kunnen vervullen in het energiesysteem, de huidige activiteiten en de rol van de gemeenten.

download

 

Netimpactanalyse van door de energieregio Rotterdam Den Haag aangeleverde gegevens.

download