Documenten

Hier vind u documenten die u kunt gebruiken in uw activiteiten voor de RES regio. Bijvoorbeeld verslagen, stappenplannen, presentaties en illustraties. De informatie betreft zowel het proces en de inhoud en is vrij te gebruiken.

Samenvatting Concept Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

Download Samenvatting Concept Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

 

Concept Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag – Deel A

Download Concept Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag – Deel A

 

Verdieping bij Concept Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag – Deel B

Download Verdieping bij Concept Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag – Deel B

Energieperspectief 2050 – Een ruimtelijk-energetisch toekomstbeeld van de energievoorziening in onze regio.

Download document Energieperspectief 2050

 

Begeleidende brief Energieperspectief 2050

Download Begeleidende brief Energieperspectief 2050

 

Plan van Aanpak
Dit plan van aanpak maakt inzichtelijk op welke manier het Uitvoeringsprogramma RES tot stand komt. Daarmee vormt dit plan een eerste belangrijke stap richting de Concept RES in juni 2020 en RES 1.0 in maart 2021.

Download Plan van Aanpak

 

Basisdocument
Dit Basisdocument heeft als doel om het gezamenlijke vertrekpunt voor de regiopartijen te markeren, van waaruit de RES verder ontwikkeld wordt. Dit is de basis voor keuzes over de regionale ambitie, ontwikkel- en oplossingsrichtingen.

Download Basisdocument

 

Regionale Prioriteiten
Naar een betaalbare betrouwbare schone en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam Den Haag in 2050

Download Regionale Prioriteiten

 

Uitgangspuntennotitie RES

Download Uitgangspuntennotitie RES

Participatieproces in beeld: Deze participatie-illustratie laat zien hoe de stem van iedereen een plek heeft in het langlopende proces Klik in de online versie op de rode buttons voor toelichting.

(online) Illustratie participatieproces in beeld 

 

Samen complexe keuzes maken (Participatie): Praatplaat met toelichtende tekst als hulpmiddel bij het gesprek over de complexe keuzes die samen gemaakt moeten worden in de (Concept) RES. Klik in online versie op de blauwe buttons voor toelichting.

(online) Illustratie Samen Keuzes Maken RES RotterdamDenHaag

 

Reactie internetconsultatie Warmtewet. De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft voor de Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2.0) van 22 juni tot 3 augustus 2020 een internetconsultatie gehouden. Download hier reactie van de RES regio Rotterdam Den Haag. (zie ook Brief VNG IPO UvW)

Aandachtspunten Warmtewet 2.0 – Internetconsultatie

 

Brief VNG IPO UvW. Reactie op openstelling consultatie wetsvoorstel Wet Collectieve Warmtevoorziening (zie ook Aandachtspunten Warmtewet 2.0 – internetconsultatie)

20200730 Consultatie Wet Collectieve Warmtevoorziening _VNG_IPO_UvW

 

Achtergrond Notitie Duurzame Brandstoffen
Deze notitie van energieregio Rotterdam Den Haag, gaat in op de rol die groengas en waterstof kunnen vervullen in het energiesysteem, de huidige activiteiten en de rol van de gemeenten.

Download Achtergrond Notitie Duurzame Brandstoffen

 

Netimpactanalyse van door de energieregio Rotterdam Den Haag aangeleverde gegevens.

Download Netimpactanalyse

 

Hoofdlijnen Wensen en Bedenkingen bij de Concept RES. Op 1 A4 eerste indruk van de Wensen en Bedenkingen.

Download Leaflet Hoofdlijnen Wensen en Bedenkingen