Participatie

De energietransitie heeft de komende jaren invloed op het leven van alle Nederlanders. Proces - en project participatie is wenselijk. Dat kan op verschillende manieren. De gemeenten in de regio zorgen voor besluitvormingsprocessen en betrokkenheid van haar inwoners en bedrijfsleven.

Gezamenlijk belang

We hebben allemaal een belang om de energietransitie te laten slagen. De een is gemotiveerd vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor een schone leefomgeving met minder CO2-uitstoot. Een ander ziet kansen op het gebied van innovaties, werkgelegenheid of een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Voor veel mensen is een betaalbare energierekening een belangrijke drijfveer. Participatie betekent daarin meedoen. Dat kan door inhoudelijke samenwerking bij beleidsvorming of projectparticipatie door financiële investering. Een hulpmiddel bij het gesprek over de complexe keuzes die gemaakt moeten worden is deze interactieve praatplaat waarin de vraagstukken (herkenbaar aan de blauwe I)  beeldend zijn geïllustreerd. Of download de printbare praatplaat met toelichting: Leaflet Dilemma’s RES Rotterdam Den Haag 

Participeren via de gemeente

Betrokkenheid van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de besluitvorming kan plaatsvinden via volksvertegenwoordigers (raadsleden, Statenleden en Algemene Bestuursleden van waterschappen) of directe betrokkenheid. De regio informeert via deze site en via bijeenkomsten de volksvertegenwoordigers. Inwoners en organisaties kunnen terecht bij hun gemeenten voor meer informatie over lokale participatie. Het gaat over een lange periode met veel stappen en mogelijkheden van participatie. Projecten kunnen pas worden uitgevoerd als ze zijn vastgelegd in beleid en regels volgens de (voorloper van de) Omgevingswet. Dit hele proces is weergegeven in deze illustratieIn een animatie (Bron: NPRES) wordt uitgelegd hoe de RES is verbonden met het Omgevingsbeleid.  

Landelijk

Onderstaand schema (bron: NPRES) geeft het proces van een energieproject met de verschillende fases en verschillende vormen van betrokkenheid van stakeholders weer.

In het algemeen zijn er landelijke handvatten om participatie te bevorderen. Zie bijvoorbeeld de Handreiking participatie voor zon- en windprojecten en de Participatiewaaier. Specifieke
voorbeelden uit onze regio zijn beschreven in Documenten of Nieuws.