Subsidieregelingen in beeld

Header1

Er zijn tal van financieringsmogelijkheden voor duurzame projecten en energiebesparing in de gebouwde omgeving. Deze hebben we nu samen met Haute Equipe inzichtelijk gemaakt op de pagina Subsidies. Te zien is binnen welk thema de regeling past, wat voor type projecten onder de regeling vallen, wat het subsidiepercentage is en wat de projectomvang is. Ook wordt er aangegeven welke partijen een aanvraag kunnen indienen, binnen welke termijn een aanvraag ingediend kan worden en wat voor type openstelling het is.

Periodiek lichten we een aantal regelingen uit die op dat moment interessant zijn voor de RES-gemeenten en hun partners. Deze nieuwsbrieven kunt u ook bekijken via de pagina Subsidies.

Met vragen over het subsidieoverzicht, een specifieke regeling of over het indienen van een subsidieaanvraag kunt u bij de adviseurs van Haute Equipe terecht. U kunt uw vragen mailen naar res.subsidies@haute-equipe.nl.