Subsidies

Op deze pagina vindt u een uitgebreid subsidieoverzicht met relevante subsidies voor de energietransitie. Subsidies die aansluiten bij het realiseren van de ambities zoals genoemd in de RES Rotterdam Den Haag. De subsidies zijn aan te vragen door onder andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Bij elke subsidie staat vermeld door wie deze aan te vragen is.

De regelingen zijn onderverdeeld in drie niveaus: Europese subsidies, nationale subsidies en regionale subsidies.

Scroll van links naar rechts om de hele tabel te zien.

De regelingen zijn voor verschillende onderwerpen bedoeld. Deze kunt u uiterst rechts vinden. De onderwerpen kunnen zijn: energiebesparing, energieopwekking, duurzame brandstoffen, energieopslag, duurzame mobiliteit, duurzame bedrijventerreinen, warmtenetten, smart grids & systems en innovatie & ontwikkeling.

Heeft u vragen over dit overzicht? Of zoekt u naar hulp om een subsidie aan te vragen? Neem contact op met subsidieadviesbureau Haute Equipe.

Laatste nieuws als tekst
Elke maand publiceren wij een nieuwsbrief waarin we een aantal regelingen uitlichten die de komende tijd interessant zijn voor de RES-gemeenten en haar partners.

Europese regelingen

Thema

Type projecten

Subsidie

Projectomvang

Aanvragers

Aanvraagperiode

Soort openstelling

Energie bespar.

Energie opwek

Duurz. brndstof

Energie opslag

D.bedrijv terreinen

Warmte netten

Smart sys.&grid

Innov. & ontwikk.

Greener Europe (o.a. duurzame energie)

- Vermindering van energiegebruik en uitstoot van broeikasgassen - Ontwikkelen en opschalen van oplossingen m.b.t. duurzame energie - Ontwikkeling van (smart) grids en energieopslag - Bewustwording van de voordelen van groene energie

60%-75%

€ 1 - 5M, 2-5 jaar

Overheden, kennisinstellingen, met internationale partners

Gesloten per 14 nov 2022

Op volgorde van rangschikking

Greener Europe (o.a. duurzame energie)

Innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. Innovatie, energie, milieu en arbeidsmobiliteit zijn belangrijke thema’s. Een project zal inhoudelijk dus telkens op één van die thema’s moeten inspelen.

60% (-75%)

€ 1-5M, 2-5 jaar

Overheden, kennisinstellingen, bedrijven, internationale partners

Nieuwe openstelling 14 november 2022

Op volgorde van rangschikking

Slimme, groene, innovatie groei in de grensregio's

Pilots (test en demo), strategieen, bewustwording

60% (-75%)

€ 1 - 5M, 2-5 jaar

Overheden, kennisinstellingen, internationale partners

2 x per jaar

Op volgorde van rangschikking

Energietransitie (Greener Europe)

Projecten (in Groot-Rijnmond) die bijdragen aan het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt komen in aanmerking.

50%

Max. € 2M

Overheden, kennisinstellingen, bedrijven, internationale partners

Verwacht: tweede helft Q4 van 2022

Op volgorde van binnenkomst

Verduurzamen Europese stedelijke gebieden.

Duurzame, interdisciplinaire initiatieven waarbij de werelden van kunst, cultuur en onderwijs worden verbonden met wetenschap en technologie binnen Europese steden

100%

Max. € 45K

Consortium van min. 2 partners en max. 4 partners waarvan tenminste 1 gemeente

Tot 31 december

Op volgorde van binnenkomst

Nationale regelingen

Thema

Type projecten

Subsidie

Projectomvang

Aanvragers

Aanvraagperiode

Soort openstelling

Energie bespar.

Energie opwek

Duurz. brndstof

Energie opslag

D.bedrijv terreinen

Warmte
netten

Smart sys.&grid

Innov. & ontwikk.

Verminderen CO2 uitstoot

Pilot (test en demo) technie­ken die bijdragen aan transitie naar aardgasloos

25%-60%

€ onbepaald

Ondernemer, eindgebruiker (gemeenten kunnen meedoen, maar ontvangen geen subsidie)

Open maar wel overtekend

Op volgorde van binnenkomst

Verduurzamen woningen

O.a. aansluiting op warmtenet, zonneboiler, kleinschalige windturbine, isolatiemaatregelen, zonnepanelen, warmtepomp

€ 2K -€ 20K (vaste bijdrage per maatregel)

Rechtspersonen (bedrijven, stichtingen e.d.) woningeige­naren, VVE’s

doorlopend

Op volgorde van binnenkomst

Glastuinbouw

Duurzame energiesystemen voor kassen. Innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen

30% - 40%

€ 125K - € 1.5M

Glastuinders en samenwerkingsverbanden

Gesloten, opent weer later

Op volgorde van rangschikking

Warmtetransitie

Aansluiten huurwoning op warmtenet

Max € 5K

30% -40%

Verhuurders met één of meer huurwoningen

t/m 31 dec 2023

Op volgorde van binnenkomst

Warmtetransitie

Energiebesparingen, bijvoorbeeld d.m.v. luchtbehandelingssysteem

25%

Afhankelijk van de maatregel

Glastuinders en samenwerkingsverbanden

Gesloten, opent later weer

Op volgorde van binnenkomst

Verduurzamen woningen

Hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken

Energiecoöperatie of vereniging van eigenaars

t/m 1 dec 2022

Op volgorde van binnenkomst

Verduurzamen woningen

Energiebesparing te stimuleren in bestaande koopwoningen van eigenaar-bewoners, en energiebesparing en het realiseren van oplaadpunten te stimuleren

Afhankelijk van maatregel en omvang/oppervlakte

onbepaald

Verenigingen van Eigenaars (VvE's), woonverenigingen en wooncoöperaties

Tot 31 december 2023

Volgorde van binnenkomst

Energiebesparing

Energie besparen en meer verduurzamen voor Mkb’ers

80%

max € 2.5K

Mkb

Regeling is tijdelijk stopgezet i.v.m. fraude en wordt aangepast

Volgorde van binnenkomst

(Amateur)sportlocaties

Bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen

30%

max € 2.5M

Eigenaren sportaccommodaties

doorlopend

Volgorde van binnenkomst

Verduurzamen vastgoed

Investeren in verduurzamingsmaatregelen door vastgoedeigenaren en op die manier het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen.

30% - 50% bij energieadvies

max € 2.5M

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed

Let op: overtekend
3 okt '22 - 31 dec '23

Op volgorde van rangschikking

CO2-vermindering

Vernieuwende projecten die naast leiden tot CO2-vermindering in 2030. Denk aan innovaties zoals CO2-afvang en -opslag (CCS) en sommige vormen van waterstofproductie

Max 80% (afhankelijk van inhoud)

max € 6M

Iedereen

Tot budget op is (status 1 okt: > € 13M beschikbaar)

Volgorde van binnenkomst

Verduurzamen woningen

Het verduurzamen van gereguleerde woningen door middel van energiebesparende- of onderhoudsmaatregelen

Max € 6K per woning

Per aanvrager max € 400K 

Particuliere verhuurders

1 apr '22 - 31 dec '23

Volgorde van binnenkomst

Verduurzamen woningen

Met de SAH krijgt u subsidie voor bestaande woningen die binnen 5 jaar van het aardgas afgaan. Deze woningen zijn, of worden, op een warmtenet aangesloten.

Max € 5K per woning

Woningcorporaties, institutionele beleggers, zakelijke verhuurders, particuliere verhuurders.

Tot 31 dec 2023

Volgorde van binnenkomst

Regionale regelingen

Thema

Type projecten

Subsidie

Projectomvang

Aanvragers

Aanvraagperiode

Soort openstelling

Energie bespar.

Energie opwek

Duurz. brndstof

Energie opslag

D.bedrijv terreinen

Warmte netten

Smart sys.&grid

Innov. & ontwikk.

Duurzame energie

Aanleg infrastructuur anders dan aardgas en gangbare elektriciteit.

25%

€ 100K tot € 1,5M

Ondernemers, ondernemersvereniging

t/m 31 juni 2024

Op volgorde van binnenkomst

Economische vernieuwing

Projecten die de economische kracht en het woon- en leefklimaat van de metropoolregio Rotterdam Den Haag verder versterken.

50%

€ 25K tot € 1M

Gemeenten uit metropoolregio Rotterdam-Den Haag

doorlopend

Op volgorde van binnenkomst

Energietransitie

De (professionele) planontwikkeling en projectvoorbereiding van een lokaal energie-initiatief, gericht op energiebesparing, opwek duurz. warmte of duurz. energie of anderszins terugdringen CO2-uitstoot.

50%

€ 75K max

Lokale initiatieven, Verenigingen van Eigenaars (VvE's), woonverenigingen en wooncoöperaties

Plafond uitgeput, in 2023 mogelijk nieuwe openstelling

Op volgorde van rangschikking

Energietransitie

Projecten die het in stand houden en verhogen van de kwaliteit van bedrijventerreinen stimuleren.

50%-75%

€ 35K max

Ondernemersverenigingen, een Stichting BIZ of gemeenten

1 mrt – 31 dec 2022

Op volgorde van binnenkomst

Energieefficientie, hernieuwbare energie, slimme energiesystemen

Voor het ontwikkelen van investeringsconcepten om de transitie naar duurzame energie te versnellen. Denk aan haalbaarheidsstudies, financiële, juridische en marktanalyses en risico-evaluaties. De investeringsconcepten moeten aansluiten bij bestaande en politiek goedgekeurde klimaat- en energieplannen.

Min. subsidiabele per project €200K (Den Haag). Max. 40% van totaal.

Max € 1M in Rotterdam

Overheden, kennisinstellingen

Openstelling per 15 nov 2022

Op volgorde van binnenkomst

Verduurzamen woningen

Het opwekken van zonne-energie op daken.

€ 5K per aansluiting, max € 100K subsidie

Bedrijven, brancheorganisaties

Open tot 2023

Op volgorde van binnenkomst