Elektriciteit, warmte en brandstoffen in een regionale samenhang

In de Regionale Energiestrategie onderzoeken we de mogelijkheden voor toekomstbestendige elektriciteitsopwekking en warmte. We bekijken de mogelijkheden van opslag, brandstoffen en infrastructuur voor energie en warmte. Keuzes die we met elkaar maken.

Transitie naar toekomstbestendige energie

De regionale energietransitie is naast een technische uitdaging, ook een maatschappelijke, financiële en een ruimtelijke opgave. De regio kijkt integraal naar een gebied, waar verschillende belangen worden afgewogen, zoals energiedoelen, landschaps- en natuurkwaliteit, woningbouwopgaven, industrie, infrastructuur en recreatie. Een warmtenet gaat over een gemeentegrens heen, een windmolen kan vlakbij een gemeentegrens staan. Ook kan niet elke gemeente voorzien in de eigen duurzame energievraag. Nieuwe technieken worden meegenomen en innovaties op de voet gevolgd. Samenwerking in de regio is nodig zodat in 2030 voldoende duurzame energiebronnen in ontwikkeling zijn.

cta-image-14
RES-iconen-electriciteit

Elektriciteit

Inventarisatie en voorbereiding voor de realisatie van hernieuwbare energie.

RES-iconen-Warmte

Warmte

Inzicht in beschikbaarheid, vraag en infrastructuur van duurzame warmtebronnen.

cta-image-15
cta-image-16
RES-iconen-Brandstoffen02

Brandstoffen

Hernieuwbare brandstoffen zijn een belangrijk deel van een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.

footer_image
RES-iconen-Gemeenten

Meer weten?

Neem contact op met de juiste partij in de regio.