Techniek

Transitie naar toekomstbestendige energie

De regionale energietransitie is naast een technische uitdaging, ook een maatschappelijke, financiële en een ruimtelijke opgave. De regio kijkt integraal naar een gebied, waar verschillende belangen worden afgewogen, zoals energiedoelen, landschaps- en natuurkwaliteit, woningbouwopgaven, industrie, infrastructuur en recreatie. Een warmtenet gaat over een gemeentegrens heen, een windmolen kan vlakbij een gemeentegrens staan. Ook kan niet elke gemeente voorzien in de eigen duurzame energievraag. Nieuwe technieken worden meegenomen en innovaties op de voet gevolgd. Samenwerking in de regio is nodig zodat in 2030 voldoende duurzame energiebronnen in ontwikkeling zijn.

cta-image-14
RES-iconen-electriciteit

Elektriciteit

Inventarisatie en voorbereiding voor de realisatie van hernieuwbare energie.

RES-iconen-Warmte

Warmte

Inzicht in beschikbaarheid, vraag en infrastructuur van duurzame warmtebronnen.

cta-image-15
cta-image-16
RES-iconen-Brandstoffen02

Brandstoffen

Hernieuwbare brandstoffen zijn een belangrijk deel van een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.

RES-iconen-electriciteit

Energiesysteem

Integrale benadering met oog voor de samenhang tussen elektriciteit, warmte en brandstoffen.

metro_techniek