Brandstoffen

Het RES-proces is ook een verkenning van vraag en aanbod van brandstoffen. Ook wordt stapsgewijs de regionale rol ingevuld. Wat kan er in onze regio geproduceerd, opgeslagen en benut worden?

Brandstoffen en de RES

Hernieuwbare brandstoffen, zoals groengas/biogas en waterstof zijn om meerdere redenen een belangrijk deel van een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. Ze zijn naar verwachting zeer belangrijk voor de industrie en (zwaar) transport. Maar ook bijvoorbeeld als back-up voor de warmtevoorziening in warmtenetten. Of als bron voor de warmtevoorziening voor wijken die niet eenvoudig kunnen overgaan op andere energiedragers. Groengas en waterstof zijn verschillende energiedragers, met elk een eigen productieketen. Groengas is een energiebron die kan worden gewonnen uit biomassa(rest)stromen. Waterstof is een energiedrager, die moet worden gemaakt uit bijvoorbeeld elektriciteit of aardgas.

Duurzame brandstoffen zijn echter schaars. Waterstof heeft een beperkt productiepotentieel en de potentie van biomassa voor het produceren van groengas is beperkt. In onze regio gaan we er daarom vanuit dat er tot 2030 geen grootschalige beschikbaarheid is voor de verwarming van de gebouwde omgeving. We zetten voor de gebouwde omgeving dan ook vooral in op toekomstbestendige strategieen zoals vraagreductie en het realiseren van de regionale warmte-infrastructuur voor die buurten waar dat een goede oplossing is. 

In de Concept RES zijn de rol van brandstoffen in het energiesysteem en de lokale verwachtingen onderzocht. Richting het opstellen van de RES 1.0 wordt dit verder in beeld gebracht, worden innovaties gevolgd en worden de regiogemeenten ondersteund door opgedane kennis te delen.

Bekijk de samenvatting van het Webinar voor volksvertegenwoordigers over de rol van waterstof en groengas in het energiesysteem (2 september 2020, kijktijd 58 minuten). En zie ook de video over brandstoffen in de Concept RES Rotterdam Den Haag (juli 2020, kijktijd 3 minuten). 

RES-brandstof3-videothumb
RES-iconen-Brandstoffen02

Thema Duurzame brandstoffen in Concept RES

Integrale afwegingen​​

De opgaven voor brandstoffen, gebouwde omgeving en elektriciteit zijn met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld de installatie van een warmtepomp in een gebouw, kan gevolgen hebben voor de opgave aan benodigde elektriciteit. De RES is een samenwerkingsproces waarbij partijen zorgvuldige integrale afwegingen maken. De processtappen en nieuws zijn te volgen op deze site.