Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Technieken

De RES werkt toe naar toekomstbestendige, betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energie voor iedereen. Dit vraagt een integrale benadering met oog voor de samenhang tussen elektriciteit, warmte en brandstoffen. Veel is met elkaar verbonden: bijvoorbeeld de installatie van een warmtepomp in een gebouw, kan gevolgen hebben voor de opgave aan benodigde elektriciteit. Binnen de RES maken we met alle partijen zorgvuldige integrale afwegingen.

De RES gaat uit van al bewezen technieken vanwege de relatief korte tijdshorizon tot 2030. Nieuwe technieken worden steeds meegenomen en innovaties op de voet gevolgd. Samenwerking in de regio is nodig zodat in 2030 voldoende duurzame energiebronnen in ontwikkeling zijn.

Het energiesysteem en de RES

Naast passende technieken is ook een toekomstbestendig energiesysteem van essentieel belang. Het energiesysteem is het totaal van productie, transport, omvorming, opslag, distributie en gebruik van energie. Waarbij alles met alles samenhangt. 

Het energiesysteem heeft drie energiedragers: elektriciteit, warmte en brandstoffen. Alle geproduceerde energie komt via een van deze dragers bij de eindgebruiker. Ondertussen kan omvorming plaatsvinden binnen één type energiedrager (brandstof: van olie naar benzine) of tussen twee typen (van elektriciteit naar waterstof). De energietransitie leidt tot fundamentele veranderingen in het energiesysteem. De nieuwe vormen van energieproductie en -opslag hebben grote ruimtelijke impact en vinden vooral lokaal plaats. Ook is hernieuwbare energie minder stuurbaar; we weten niet altijd wanneer de wind waait of de zon schijnt om ons van elektriciteit te voorzien.

Leidende principes

Voor een toekomstbestendig, veerkrachtig en efficiënt energiesysteem zijn technologische, economische, culturele, juridische en markt-aanpassingen nodig. 

Om deze aanpassingen gestroomlijnd te houden, volgen we vijf leidende principes. De principes geven richting aan wat er belangrijk is en gewogen moet worden bij het maken van keuzes rondom de RES. 

Deze principes zijn:

  1. We zetten in op energie-efficiëntie en besparing. 
  2. We zetten hoogwaardige energie hoogwaardig in. 
  3. We zetten in op het balanceren van vraag en opwek van energie. 
  4. We houden rekening met de eigenschappen van de nieuwe energiebronnen. 
  5. We zien het belang van opslag en omzetting van energie. 

 

 

 

Lees meer over: 

 

 

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen