Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Warmte en regionale vraagstukken

De RES Rotterdam Den Haag werkt aan een regio waarin het goed wonen, werken en leven is. We willen voor iedereen stroom en warmte die toekomstbestendig, betaalbaar, betrouwbaar, schoon en veilig is. Om dit te halen is een brede aanpak nodig. Hierbij houden we rekening met hoe elektriciteit, warmte en brandstoffen met elkaar samenhangen. En hoe we vraag en aanbod slim afstemmen. 

 

Samenhang in het energiesysteem 

Wanneer we geen aardgas gebruiken voor het verwarmen van woningen en gebouwen zijn andere duurzame bronnen nodig om warmte te leveren. Denk aan duurzaam opgewekte elektriciteit, restwarmte, warmte uit de lucht, water of ondergrond en duurzame gassen. We hebben in deze regio al deze bronnen nodig om het aardgas dat we nu gebruiken te vervangen. Wel heeft de regio Rotterdam Den Haag het geluk dat het zeer veel mogelijkheden heeft voor het gebruik van restwarmte en warmte uit de ondergrond.   

We doen steeds meer elektrisch, zowel bij het gebruiken als het opwekken van stroom. Denk aan elektrische auto’s, inductie koken, warmtepompen en zonnepanelen. Dat is goed nieuws, maar betekent ook een zwaardere belasting voor het elektriciteitsnet, dat nu op veel plekken in Nederland overbelast raakt. Al deze veranderingen vragen om goede afstemming met de netbeheerders, omdat het veel investeringen, tijd en een zorgvuldige planning vraagt. We moeten hiervoor elektriciteitsnetten verzwaren, beter benutten en slimmer gebruiken. Maar misschien kan de verwarming ook op een andere manier, bijvoorbeeld met warmte uit de grond of restwarmte, wat minder extra stroom kost. Al deze afwegingen doen we, op grotere schaal, samen met allerlei partijen in onze regio. Zo maken we samen afwegingen en blijven naar het totale plaatje kijken van elektriciteit en het stroomnet, warmte en brandstoffen. 

 

Vraag en aanbod 

De aanwezige warmtebronnen voor warmtenetten verschillen per gemeente. Ook de vraag naar warmte verschilt per gebied: in relatief dichte bebouwing is een warmtenet vaak de meest logische optie, maar in sommige nieuwbouwwijken of landelijke gebieden is een warmtent minder geschikt. In sommige gemeenten is een overschot aan warmte, in andere weer een tekort. De Energieregio werkt aan het samenbrengen van vraag en aanbod in de eigen regio, maar ook in haar buurregio’s zoals Holland-Rijnland.  

 

Gebruik van de ruimte

De nieuwe vormen van energieproductie en -opslag zijn van invloed op hoe we onze straten, wijken, dorpen, steden en de buitenruimte inrichten. Er is bijvoorbeeld ruimte nodig voor nieuwe elektriciteitskastjes, ondergrondse ruimte voor warmtenetten, maar ook voor grote elektriciteitsstations, aardwarmteboringen of zelfs nieuwe fabrieken. 

 

Keuzes maken

In de RES maken we samen keuzes over de toekomst van het energiesysteem. Bijvoorbeeld over waar windenergie en zonne-energie komt, waar grote warmtenetten (stadsverwarming) nodig zijn en waar nieuwe grote batterijen komen. We kijken welke afspraken er tussen gemeenten en andere partijen gemaakt moeten worden om het warmtesysteem te realiseren, en hoe dit het beste kan gebeuren.  

In de onderstaande praatplaat laten we allerlei onderwerpen zien het over kan gaan bij het maken van keuzes. Deze praatplaat kan beleidsmakers, bestuurders en volksvertegenwoordigers helpen bij het voeren van het gesprek met elkaar.  

 

 

 

 

Kennisbank warmte

We hebben relevante documenten en informatie over het thema warmte handig bij elkaar gezet. 

Bekijk de kennisbank warmte

 

 

 

 

Foto header bovenaan de pagina door: Dat Tran

Cookie-instellingen