Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Samenwerking

De energieregio werkt met verschillende partijen samen om het benutten van warmte in de regio beter te organiseren.

In deze regionale samenwerking gaat het onder andere over het afstemmen van vraag en aanbod, over het in kaart brengen van mogelijkheden, kansen en gevolgen van bepaalde keuzes.

 

 

 Plaatplaat warmte, zie tekst voor uitleg

Om warmte beter te benutten in de regio kan samenwerking essentieel zijn. Je kunt anderen namelijk nodig hebben voor voldoende aanbod van warmte, een goede businesscase, voldoende gebruikers van de warmte, de ontwikkeling van een warmtebron of afspraken over eerlijke kosten. In de praatplaat hiernaast vind je dat terug. Net als de vragen die horen bij het proces om te komen duurzame warmte. Lees meer tekst en uitleg bij de praatplaat.

 

 

Warmtesysteem van nationaal belang

De Rijksoverheid heeft het warmtesysteem in Zuid-Holland aangewezen als een energieproject van nationaal belang. De komende jaren slaan het Rijk, de provincie, de gemeenten en de RES-regio’s hun handen in een om er gezamenlijk voor te zorgen dat warmte van bron tot gebruiker sneller en beter van de grond komt. Hierbij behouden gemeenten de regie in de warmtetransitie, zie ook warmte en gemeenten

Beter inzicht in het regionale warmtesysteem

In 2020 zijn we samen gaan werken met EBN en Invest-NL om het proces van de Regionale Structuur Warmte (RSW) te verdiepen. In 2022 is de Gasunie, eigenaar van de warmtetransportleiding WarmtelinQ, aangesloten bij deze samenwerking. Samen verkennen wij de mogelijkheden van optimale inzet en verdeling van regionale warmte in de regio. We brengen samen in beeld welke stappen lokaal en regionaal gezet kunnen worden om de warmtetransitie te versnellen.  

Inzicht blijvend nodig voor samenwerking  

Om samen afspraken te maken over de verdeling van vraag en aanbod van warmte, en om in beeld te hebben wat andere partijen van plan zijn, is het nodig om gezamenlijk inzicht te hebben. De regio heeft de afgelopen jaren onderzocht of het mogelijk is om een digitaal werkplatform op te stellen waar alle plannen van gemeenten samen worden gebracht, en waar analyses naar de optimale verdeling van de aanwezige warmte kunnen worden uitgevoerd.  

Samen met EBN, InvestNL, Gasunie en de provincie Zuid-Holland is onderzocht dat de WarmingUP designtool hier in de toekomst geschikt voor is. Bekijk de bevindingen van het onderzoek.

 

 

 

Plaatplaat warmte, zie tekst voor uitleg

Tekst en uitleg bij de praatplaat

De vragen die horen bij het proces om te komen duurzame warmte:

'Voor wat voor soort oplossing(en) kies je?' en 'Wat zijn de (mogelijke) gevolgen van deze keuzes?' Dan volgen de vragen: 'Waar wil je duurzame warmte en heb je daar iets voor nodig van buurgemeenten of de regio?'. Vervolgens zullen er partners nodig zijn voor het ontwikkelen van de warmtebron en de levering van de warmte. Partners kunnen bijvoorbeeld komen uit industrie met restwarmte.

Regionale samenwerking kan helpen in het oplossingen van onduidelijkheden of onzekerheden. Of bij het samenbrengen van vraag en aanbod tussen gemeenten.

In de praatplaat kun je ook wat kengetallen vinden, om je een beetje op weg te helpen. Waaroner het gemiddeld aantal afnemers per bron dat nodig is: voor geothermie zo'n 4000 woningen, voor aquathermie vanaf 50 woningen, en voor restwarmte is het erg afhankelijk van de bron.

En het potentieel van warmte in de regio:

  • Geothermie: 23 - 33 Petajoule
  • Restwarmte: 20 - 28 Petajoule en verwacht in 2050: 45 Petajoule
  • Zonthermie van zonnevelden: 3,2 Petajoule
  • Zonthermie van daken: 7 - 21,6 Petajoule
  • Aquathermie: potentieel onbekend

 

 

Kennisbank warmte

We hebben relevante documenten en informatie over het thema warmte handig bij elkaar gezet. 

Bekijk de kennisbank warmte

 

 

 

 

Foto header bovenaan de pagina door: Dat Tran

Cookie-instellingen