Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Warmte en gemeenten

De gemeenten zijn aan zet om plannen te maken om de woningen en gebouwen van hun gemeente aardgasvrij te maken. Zij maken hiervoor plannen in een Transitievisie Warmte (TVW). Gemeenten beschrijven in hun TVW welke oplossingsrichting(en) in welke wijk het meest voor de hand liggen en in welke wijken wordt begonnen met de warmtetransitie. Daarnaast wordt aangegeven van welke bronnen zij gebruik willen maken. Het is van belang om de lokale plannen en de regionale plannen op elkaar af te blijven stemmen om zo de warmtetransitie optimaal vorm te kunnen geven.

Afgestemde plannen

De RES richt zich op bijdragen aan de afstemming tussen omliggende gemeenten om zo te voorkomen dat een warmtebron ten onrechte dubbel gebruikt wordt of juist onbenut blijft. Dat is de reden dat inzicht in de warmtevraag en het warmte-aanbod onderdeel uitmaakt van de Regionale Energiestrategie. Deze inzichten worden vertaald naar benodigde warmte-infrastructuur. Het totaaloverzicht van vraag, aanbod en transport wordt uitgewerkt in de Regionale Structuur Warmte (RSW). De RSW is onderdeel van de RES.

De opgaven voor gebouwde omgeving, elektriciteit en brandstoffen zijn met elkaar verbonden. De keuze voor bijvoorbeeld elektrische warmtepompen voor het verwarmen van woonwijken kan gevolgen hebben voor de hoeveelheid benodigde elektriciteit en infrastructuur. In de RES regio maken de samenwerkende partijen zorgvuldige integrale afwegingen hierover.

Analyse

De RES heeft alle TVW's geanalyseerd en – waar mogelijk – bij elkaar opgeteld en hier een rapportage over gemaakt. De conclusie: de plannen zijn nog lastig optelbaar, maar de gemeenten in de regio zijn aan de slag, en in hun plannen zien we een grote rol terug voor warmtenetten. 

Hiernaast zijn de plannen van gemeenten uit de transitievisies opgenomen in een landelijke TVW-database.

 

 

 

Kennisbank warmte

We hebben relevante documenten en informatie over het thema warmte handig bij elkaar gezet. 

Bekijk de kennisbank warmte

 

 

 

 

Foto header bovenaan de pagina door: Dat Tran

Cookie-instellingen