Tussenstand Concept Regionale Energiestrategie

home-01

Alle 30 regio’s hebben voor 1 oktober officieel hun concept-Regionale Energiestrategie (RES) ingediend bij het Nationaal Programma RES (NPRES). Twee keer per jaar schetst NPRES een landelijk beeld over waar de 30 regio’s nu staan: de foto. De foto van dit najaar is hier te lezen en is gebaseerd op:

de voorlopige concept-RES’en die afgelopen zomer openbaar werden gemaakt

de serie zomergesprekken die NPRES daarover voerde met de regio’s

de tussentijdse analyse uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL): deze is hier te vinden

Ook Energieregio Rotterdam Den Haag heeft de Concept RES tezamen met input van alle volksvertegenwoordigers uit de wensen en bedenkingen procedure, aan NPRES overhandigd.

Bron: NPRES, 1 0ktober 2020

Meer weten?

Neem contact op met de juiste partij in de regio.