Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.
Submenu

Europese, landelijke en regionale ontwikkelingen

Er zijn verschillende landelijke, Europese en internationale ontwikkelingen waar de RES zich toe moet verhouden. Om de ambities in onze regio op tijd waar te maken moeten we, ondanks al deze dynamiek, in regionaal verband aan de slag. We blijven stappen zetten in ons eigen tempo. Het Klimaatakkoord (2019) blijft het uitgangspunt voor de RES. 

Enkele zaken die spelen:

  • In het Coalitieakkoord Rutte IV (2021 – 2025) wordt het bestaande reductiedoel voor 2030 aangescherpt. Er wordt fors geïnvesteerd in maatregelen en het invullen van randvoorwaarden. 
  • Het Nederlandse klimaatbeleid zal zich moeten verhouden tot de EU-doelen en het ‘Fit for 55’-programma.
  • De landelijke ontwikkeling op het gebied van de omgevingsbeleid.
  • De (mogelijke) problemen rondom netcongestie en de impact van de verdere elektrificatie.
  • Onduidelijkheid over de mogelijkheden en snelheid van innovatie en andere vormen van opwek.

 

 

 

Cookie-instellingen