Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.
Submenu

Participatie

De gemeenten in de regio zorgen zelf voor besluitvormingsprocessen en betrokkenheid van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De focus is hierbij lokaal en we werken (sub)regionaal waar dat gewenst is.

Meedoen met de energietransitie

We hebben allemaal een belang om de energietransitie te laten slagen. De één is gemotiveerd vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor een schone leefomgeving met minder CO2-uitstoot. Een ander ziet kansen op het gebied van innovaties, werkgelegenheid of een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Voor veel mensen is een betaalbare energierekening een belangrijke drijfveer. 

Participatie betekent daarin meedoen. Dat kan door inhoudelijke samenwerking bij beleidsvorming of projectparticipatie door financiële investering. Onze (klikbare) interactieve praatplaat kan helpen bij het voeren van complexe gesprekken over dit onderwerp. Of download de printbare praatplaat: Leaflet Dilemma’s RES Rotterdam Den Haag

Meedoen kan ook in de vorm van lokaal eigendom of financiele participatie. Deze video van het Nationaal Programma RES legt daar meer over uit.

 

Participeren via de gemeente

Inwoners en organisaties kunnen bij hun gemeenten terecht voor meer informatie over lokale participatie. Dit gaat vaak over een lange periode met veel stappen en verschillende mogelijkheden van participatie. Projecten kunnen pas worden uitgevoerd als ze zijn vastgelegd in beleid en voldoen aan de eisen van het omgevingsbeleid.

Participatie van stakeholders: Platform RES Rotterdam Den Haag

Sinds september 2022 bestaat het Platform RES Rotterdam Den Haag. Dit onafhankelijke orgaan draagt met reflecties en adviezen bij aan de ontwikkeling van de RES 2.0 en de uitvoering van de ambities van de RES 1.0. Het Platform brengt een aantal keer per jaar verschillende perspectieven bij elkaar vanuit de vertegenwoordigende stakeholders. Het Platform doet dit op verzoek van het Bestuurlijk Netwerk Energie (BNE), of op eigen initiatief. 

Het Platform bestaat uit verschillende organisaties met een maatschappelijk belang en een rol in de energietransitie. Denk hierbij aan drinkwaterbedrijven, natuurorganisaties, brancheorganisaties en (koepel)organisaties voor huurders, ondernemers en agrariers.

Voor de energieregio en de organisaties is dit platform waardevol om een brede groep belanghebbenden structureler aan het RES-proces te verbinden. Alleen samen komen we tot een betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energievoorziening voor iedereen.

 

 

 

Cookie-instellingen