Energiestrategie Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.
Submenu

Uitvoeringsagenda

Wat we hebben afgesproken in de RES 1.0 willen we natuurlijk met elkaar uitvoeren. Hoe we dit doen, staat uitgewerkt in de uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda is bedoeld als (bestuurlijke) basis voor het voortzetten van de regionale samenwerking.

De uitvoeringsagenda geeft inzicht in:

  • De acties die partijen willen ondernemen, om zo te zien hoe ver we zijn met het halen van onze ambities;
  • Afstemming met elkaar van deze acties;
  • Welke acties gezamenlijk worden en waar de regionale organisatie voor wordt ingezet;
  • De middelen, instrumenten en gezamenlijke acties die nodig zijn;
  • De benodigde ambtelijke inzet en organisatie.

Bij de uitvoering hoort ook dat ambities lokaal worden verankerd in ruimtelijk beleid, plannen en vergunningen. Hierbij worden inwoners actief betrokken vanuit de betrokken gemeenten.

 

 

 

Cookie-instellingen