Video’s geven praktische toelichting op concept RES regio Rotterdam

Video's geven praktische toelichting op concept RES regio Rotterdam

Met vier korte regionale video’s krijgen volksvertegenwoordigers extra toelichting op de thema’s van de Concept RES van de energieregio Rotterdam Den Haag.

Thema’s duurzame brandstoffen en elektriciteit

De Concept RES geeft een totaalbeeld van de mogelijkheden van verduurzaming van de elektriciteit, brandstoffen en warmtevraag. De regio werkt gezamenlijk toe naar een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen. Voor de thema’s duurzame brandstoffen en elektriciteit zijn de korte video’s nu te zien via www.RESRotterdamDenHaag.nl. Een videotoelichting op warmtevraag volgt na de zomer.

RES proces in beeld

Het concept geeft een integrale kijk op de praktische stappen die in de regio uitgevoerd kunnen worden. De rapportage ligt nu bij de colleges van burgemeester en wethouders, Gedeputeerde Staten en de Dagelijks besturen van de Waterschappen. Aan de Raden, Staten en Algemene Besturen van Waterschappen, is gevraagd om wensen en bedenkingen te uiten voor 1 oktober 2020. De RES 1.0 wordt vervolgens voor 1 juli 2021 afgerond. In twee video’s lichten Stuurgroep voorzitter Stephan Brandligt en Programmamanager Ferry Beerepoot dit proces toe.

De Concept RES en de video’s met toelichting staan op www.RESRotterdamDenHaag.nl

Meer weten?

Neem contact op met de juiste partij in de regio.